51-75

z cyklu „Sny słońca”

 

*

*                         *

 

wiem że jesteś przy mnie

gdy szaleją strugi deszczu

po szybach dni

kiedy nocą otwierają się oczy

zbudzone bólem

wiem że jesteś przy mnie

kiedy płonie ściana ciszy

gdy z wyschniętej rzeki słów

nie ma już co pić

kiedy nogi plączą się wśród

kamieni krzywd

wiem że wtedy jesteś przy mnie ...

 

 

 

z cyklu „Światło i noc”

 

 

*

*                   *

 

odpoczywam

obok Twego krzyża

dajesz moc

mojej duszy

siły ciału

 

 

kocham Cię

tyle niezliczonych ran

jak promieni miłości

bije z Twego przebitego

Serca

 

 

 

z cyklu „Światło snu”

 

*

*                        *

 

oto Miłość idzie po falach

po głębi

idzie do nas Miłość

 

na dłoniach ma rany

na głowie pełno cierni

 

oto idzie po falach

woła nas do siebie

Miłość idzie po głębi

 

do mnie i do ciebie ...

 

 

 

 

*

*             *

 

ciągnę pędzlem swojej wyobraźni

obrazy raju na płótnie ciszy

deszcz rozmywa mi farbę

 

na rękach zostają

małe grudki barw ...

 

 

 

 

*

*                   *

 

chmur splecione wstęgi

jak flagi chwil

szarpane przez wiatr

 

za chmurami błękit

słońce gwiazdy

inny świat ...

 

z cyklu "Światło snu"

 

 

*

*              *

 

.. bo przecież kręci się

ona kręci

jak pamięć kręci się

bez przerwy

kołuje pośród gwiazd

ciszy gdy śpią

znieczulone nerwy

mgłą snu

 

 

ona kręci się

i kręci Ziemia

Z I E M I A ...

 

 

z cyklu „Tak dobrze z Tobą”

 

 

 

*

*                        *

 

jesteśmy pełni własnych pragnień

takie jezioro miłości

zamiast rzeki

 

jesteśmy pełni żalów rozczarowań

taki królewski pałac

pełen fos i wież

 

jesteśmy pełni   z i e m s k i e g o    ś w i a t a

taki bajeczny ogród który zamiast miłości

rodzi banknoty ...

 

 

 

*

*                            *

 

czy przemierzyłeś swoją wyobraźnią

kilometry cmentarzy

gdzie ukryło się dzieciństwo

młodość dorosłość ...

gdzie pochowały się namiętności

grzechy i łzy ...

 

 

czy zrozumiałeś

życie i śmierć

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie

Jezusa ...

 

z cyklu "Tak dobrze z Tobą"

 

 

*

*                *

 

najoddańsza z wiernych

- Twoja miłość

Boże ...

 

 

 

 

*

*           *

 

Twój głos

otwiera mnie na oścież

jak ciepłe światło przenika

chłodne mroki ciszy

 

Twój głos

przywołuje miłość

jak zagubione sny

pośród lat i zdarzeń ...

 

 

 

*

*        *

 

gdy kochamy

nieraz diabeł rzuca

nam ciernie

na serce

 

gdy kochamy

uczymy się od Ciebie

cierpliwości i pokory

w bólu i osamotnieniu ...

 

 

 

MIŁOŚĆ  OZNACZA  ŻYCIE

 

prawdziwe życie

jest zawsze miłością

 

i szczęście nią jest

i prawda

 

i bogactwa największe

są miłością ...

 

 

 

 

z cyklu „Tak dobrze z Tobą”

 

 

 

*

*         *

 

Moja miłość

to Ty

i wszystkie

nieba marzeń

są w Tobie - -

 

 

 

 

*

*            *

 

nie musimy

nic robić na siłę

tyle jest spokoju

i tyle jest piękna

w  r a d o s n y m

o b d a r o w y w a n i u ...

 

 

 

z cyklu „Tak dobrze z Tobą”

*

*                    *

 

 

świat jest podobny

do przedziwnej karuzeli

 

grzechu i miłości - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

  1. Janusz Mikulski

+ Ostrołęka, 2004.02.05, godz. 9: 00

 

 

z cyklu "Tak dobrze z Tobą"

 

 

PRZESZŁOŚĆ  I  CZAS   DZISIEJSZY

 

gaśniemy w mrokach czasu

zanurzeni w przeszłość

 

tyle widzialni

na ile bogaci

w miłość ...

 

 

 

 

 

*

*                   *

 

dni malowane słońcem

 

też ciemnieją zachodem ...

 

 

 

 

 

*

*          *

 

do Ciebie płyną

moje fale

 

moje wody

do Ciebie

płyną ...

 

 

 

 

*

*             *

 

za zachodem naszych dni

 

jesteś Ty i jest niebo ...

 

 

 

 

 

 

 

POŚRÓD  RAN  OSAMOTNIENIA

 

tyle miłości trzeba oddawać

 

co krwi ...

 

 

z cyklu "Tak dobrze z Tobą"

 

 

 

 

 

NIEKTÓRE  MIŁOŚCI

 

są jak bombki na choince

 

ciągle zawieszane na Święta ...

 

 

Ostrołeka, 12 marca 2004 roku

 

 

 

 

z cyklu „Tango słońca”

 

 

*

*                           *

 

każdego rana rozpoczynamy

targ o miłość

i pieniądze

 

tarcze zegarów nieruchomieją

w różnym czasie

 

słońce jednako oświeca drogi dobroczyńcom

i czyniącym zło

 

ci sami czasem ludzie

wracając z królestwa ciemności

kłaniają się Boskiemu światłu

 

wciąż trwa Boży targ o miłość

diabelski – o pieniądze ...

 

 

 

*

*        *

 

groby się stuliły

blisko siebie krzyże

śpiących

już odpoczywających

 

Miasto krzyży

miasto ciał

które zbudzi Chrystus

w ostatni dzień ...

 

 

 

 

 

z cyklu "Tango słońca"

*

*              *

 

kiedy otwieram bramy ciszy

prowadzące do Ciebie

orzeźwiający chłód świątyni

ogarnia moja twarz

 

Twoje słowa ziarna

wśród chwastów spraw

wypuszczają pędy miłości

w kształcie krzyża

 

dziękuję Ci za Twój

Boski dom za spokój

serca pokój

który dajesz

 

 

 

*

*             *

 

póki nie wchłoniemy się w błękit

nasze pędy potrzebują

Twojego chleba

 

konary naszych pragnień

muszą owocować

w Twoim słońcu

 

korzenie naszych snów

muszą żywić się

w Twojej ziemi ...

 

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):