Zapach muzyki


                     
                                                                                                               


       *  *  *

noce to mosty
między snem a pracą …             *
        *       *

bukiety Twoje
owiane są blaskiem słońca
pachną niebem Twojej duszy

na przystankach dni
wiszą świeże wiązanki

jak słońce
które wschodzi …

                       Ostrołęka, 2 lutego 2020 roku                    *  *  *

bez wnętrza bogatego Bogiem
na nic się zda strojne zewnętrze …                                                                                                              

                  *  *  *

w każdym dobrym domu
dzieli się chleb sprawiedliwie
swoim dzieciom …


           *  *  *

czasu nie cofniesz
nie cofniesz szans,
któreś stracił …

               4 lutego 2020 roku
Dziś coraz częściej
                tak jest

ledwo od ziemi odrósł,
już rozum stracił …

                                                                                                                        *  *  *

kojąca jest moc
modlitwy serca, poezji
i muzyki …

                     *  *  *

kto mierzy wartość człowieka
jedynie jego wyglądem i zamożnością,
ten nie ma rozumu.

                    *  *  *

Sprawiedliwość to jest w Bogu
a na tym świecie
nierzadko tylko nazwą …
       *  *  *

na tym świecie
najłatwiejsze drogi
najbardziej są atrakcyjne …


                                                                                                           

                  *  *  *

wszystko możemy zniszczyć
lub zbudować …
co wybierzemy – za to
odpowiemy …

               *  *  *

czas to rozpalony w dniu
narodzin płomień życia …
                     *  *  *

bieg sportowy to nie to samo
co bieg poezji …
                   *  *  *

pyszny ucieka przed pokorą,
która jest prawdą …

                            8 lutego 2020 roku


                                                     

                                                 *  *  *

póki otwarty jest czas
n i e   m a r n u j
        jego dni
                   tygodni
                         miesięcy
                                  i lat …

                             2020.02.08

DWA  PRZYSTANKI 
NA  DRODZE DO  WIECZNOŚCI

najpierw świat otwiera ci oczy,
a potem zamyka wieko trumny …
                *  *  *

serce wielekroć ranione
nie wraca do zdrowia tak szybko …                                                                                                         

       *  *  *

ten jest czysty
kogo Bóg usprawiedliwił,
oczyścił …
                  *  *  *

największe zło tego świata

bezbożność …
- brak miłości
                 *  *  *

ten pozostanie przy tobie,
kto cię naprawdę kocha …
                *  *  *

serce ma wartość miłości,
nie pieniędzy …


                                                                                              

                *  *  *

istnieje naprawdę niebo
i czyściec
a nawet piekło …
ale to wszystko
ZALEŻY  OD  CIEBIE …

                      10 lutego 2020 roku            *  *  *

bywają generacje
pełne degeneratów …
            *  *  *

konformiści nie tylko
zmieniają się jak
kameleon, ale też przeciw
prawdzie występują …


                                                                                                      

                    *  *  *

niektórych nie przeraża nawet
zamknięte wieko czasu … żyją
obłudnie i smutnie …
               *  *  *

nie doczekasz się cudu
samo świętości;
musisz miłość kształtować
z Bogiem sam w sobie …
                 *  *  *

w dość chłodnym kościele
patrzę na tabernakulum i na
Twój krzyż – na miłość Twoją
i cierpienie

                                                                                               


            *  *  *

naprawdę nie wiemy
kiedy zgaśnie światło
naszych oczu, więc
gromadźmy skarby swojej
miłości w Niebie …
                  KTO  KRZYWDZI, GRZESZY

                      smutek nawet łzy
                      wyciska egoizm i pycha
                      innych …  

                                            14 II 2020 r.
                    *  *  *

każdy dom spalony na popiół
bezpowrotnie ginie …

                         14 lutego 2020 roku

                                                                                                          
          

              *
         *       *

na izraelskiej ziemi
niebo kwitnie miłością
Jahwe czuwa nad swoim
ludem i niesie mu pokój

ziemia obiecana rodzi owoc
i daje ukojenie

niebo kwitnie miłością
w sercach pobożnych Żydów …

                                2020.02.14
                   *  *  *

miej serce tak samo pobożne
jak usta … 
                         *  *  *

na tym pięknym świecie sami ludzie
zachmurzają czas …                                                                   
                                                  *  *  *

nigdy nie wiesz
kto kiedy i jak
postąpi

jak nie chwali się dnia
przed zachodem słońca …
             *  *  *

gdzie nie ma szczerości
i   s p r a w i e d l i w o ś c i,
tam i miłości nie ma …

                             16 lutego 2020 roku                                                                                                                       
            *
       *       *

z oddali widzę
słowa blask
leżące płachty śniegu

i drzew w wichurze
nagły trzask
jak popękane niebo

z oddali widzę świata łzy
i serca gorące
i piękne miłością ludzkie sny
światłem od Boga lśniące ...

                            16 lutego 2020 roku


                                

                  *  *  *

człowiek więcej ma roboty
niż ten dzień ma godzin …
                                                                                                                   *  *  *

 egoizm jest winą
i jak każda wina
domaga się naprawy …
              *  *  *

tylko ci na cmentarzu
mają spokój od reklam
i od obłudnych słów …
NIERZADKO  DZIŚ

         kto ma chody,
         ten ma nagrody …
                  *  *  *

trzeba czynić to co mądre,
a nie co wygodne …

                                                                                                             

                 * * *

jeśli nie idziemy razem,
nie dotrzemy razem do celu …
                *  *  *

miliardy słów … modlitw
codziennie płynie …

ile miłości …
           *  *  *

kto nie jest wierny
do końca, ten wcale
wierny nie jest …
              *  *  *

seriale, książki, dzieła
muzyczne teatralne itp.
mówią nam o życiu -
by piękniejsze nasze
życie było …


                                            
                                                                    
             *  *  *

nie młodość i urodziwość
jest największym skarbem,
ale mądrość i miłość …

                        2020.02.18
                          *  *  *

nigdy ciemność nie będzie światłem,
a światło ciemnością …
    *  *  *

oczy morza
pełne głębi

morze patrzy w niebo
i na ziemię patrzy …
                                                                                                                   *  *  *

pamiętaj: wszystko co czynisz
z miłości jest święte: nawet
zmywanie, gotowanie,
sprzątanie …
                *  *  *

niektórzy czasu nie mają
dla tych, którzy są im
już niepotrzebni …
OBRAZEK  DZISIEJSZY

stać nas na drapacze chmur
cuda techniki

a nieraz tak prymitywnie
ubrudzeni po wódzie
idziemy przez miasto …

                                  Ostrołęka, 20 lutego 2020 roku


                                                                                                       
           *  *  *

jedynie
         miłość jest świętością
           *  *  *

niektóre słowa są
jak kwitnące mlecze

rozwiewa je czas
i wiatr …                    *  *  *

Piękna Poezja użyźnia duszę
człowieka miłością, uszlachetnia
jego serce, wrażliwe na dotyk
i smak poetyckiego słowa …
                                                                                                                                *  *  *

Piękna poezja daje człowiekowi
wrażliwemu najwięcej ze
wszystkich sztuk …      *  *  *

zegar ma serce
baterii
posuwa czas

czy się spieszymy
by nie przegapić
niczego …

                        22 lutego 2020 roku               *  *  *

nasze słowa nierzadko
to poplątane nici
nie powiązane w supły …                                                                                            
                    *  *  *

obłuda w masce pobożności
jest dziś coraz częstsza …

                           22 lutego 2020 roku
                 *  *  *

udziwacznione silenie się
na nowoczesność
jest zwykłym bełkotem …
                           *  *  *

przechodzimy przez ten czas i ziemię
na własny rachunek,
choć wokoło pełno ludzi …


                                                                                                


               *  *  *

                          Kształtem miłości
                          piękno jest
                                  Cyprian Norwid

piękna sztuka to szlachetność
delikatność liryzm …

dalecy są od tego pyszni
oszuści i kłamcy …

                               24 lutego 2020 roku                          *  *  *

niektórzy uprawiają na tym świecie
pozornie piękny
taniec obłudy …

                        24 lutego 2020 roku   
           *  *  *

kropla drąży skałę,
czas drąży wieczność …


                                                                                                  

               *  *  *

najbardziej podli są ci,
którzy udają miłość …
       *  *  *

miłość nie jest
              marzeniem,
ale czynieniem …

                         2020.02.25
            *  *  *

poza drogami w dal
są drogi wstecz,
którymi idziemy …             *  *  *

miłość zapala kolejne  
światła dobra …


                                              
                                                                       *  *  *

kto skąpo sieje,
ten i skąpo otrzyma
         (por. 2 Kor 9,6)  TWOJE  SKARBY

       plony swoich lat
       gromadź w niebie …
                      (por. Mt 6,20)                    *  *  *

zerwane
             porwane
                           szarfy przyjaźni


porwał w niebo
                                wiatr

                                       26 lutego 2020 roku


                                                                                                         

              *  *  *

czas jest jak orkiestra
tak zagra jak zechcemy …               *  *  *

nie ma żadnych praw
(ale bezprawie) które uderzają
w człowieka krzywdzą go …            *  *  *

szkoda, że tyle ruin
zostawiły po sobie
pycha, niewdzięczność
i egoizm …
                                                                                                        


MEDIALNA  EPIDEMIA
           (od rana do wieczora)

     jak się obudzisz … reklamy …
     jak idziesz spać … reklamy …          *  *  *

pycha to nie-prawda,
pokora zaś to prawda

- żyj więc w prawdzie  
o sobie, o świecie, o innych …

                                    Ostrołęka, 28 lutego 2020 roku
             W  PIĄTEK  WIELKIEGO  POSTU

            dziś jest dużo jerozolimskich matek
            i pobożnych faryzejskich ojców …
                                                                                                          *  *  *

faryzeusza prawda
       nie wzrusza                         *  *  *

miłość potwierdza swoją obecność
stemplami duszy i ciała …

                              2020.02.29            *  *  *

teraz bardziej rządzi
pieniądz niż kultura …

                      29 lutego 2020 roku


                                                                                                   

               *  *  *

         czyny miłości
         rodzą się w duszy
         człowieka i wyrażają
         poprzez działanie
         jego ciała                *  *  *

czas rozsypuje się
             jak piasek
na wydmach przeszłości …

                         2020.03.01            *  *  *

przeszłość to lustro
w którym odbija się
twoja twarz …

                         1 marca 2020 roku
                                                                                                                            *  *  *

       w Polsce kapitalistycznej
       niejedni dawni socjalistyczni bohaterowie
       stali się zdrajcami bandytami mordercami
       wyrzucono ich nazwiska z nazw ulic
       wyburzono usunięto ich pomniki
       tak prawda wychodzi na jaw
       choćby po latach …
TAKA  JEST  HISTORIA  TEGO  ŚWIATA

                        niektórzy z miłości czynią męczenniczkę
                        twierdząc, że służą Bogu …
WIECZNA  PAMIĘĆ

        żadna łza nie wysycha
        żaden ból nie przemija

        z miłości …

                                                                                                          


                 *  *  *

za murami zawiści i słów
ukryły się niejedne twarze …

                          2 marca 2020 roku         *  *  *

posuwają się noce
jak zmęczone konie
na drogę pełną świtu …

                    2020.03.02
               *  *  *

zanim staniemy się ciszą,
wyśpiewajmy swój hymn
                       miłości …


                                                                                                
                  *  *  *

czy zdajesz sobie sprawę,
że nie zawsze cisza buduje
i stawia zamki szczęścia …

                        3 marca 2020 r.                    *  *  *

największą klęską i przegraną
jest życie bez miłości …NIE  JEST  AŻ  TAK  WESOŁO

       wiele rodzin żyje
                       jak na glinianych fundamentach
             dom …

                                                                                              

             *  *  *

nie umrzesz spokojnie
póki nie naprawisz
krzywd wyrządzonych
ludziom …             *  *  *

nie ilość uroczystości
spotęguje miłość, ale własna
praca wypełniająca wolę
Bożą …                         *  *  *

strumienie kojącego światła dajesz
każdego dnia …
                                                                                                           


             *  *  *

skutkiem duchowego bałaganu
są najczęściej
             zewnętrzne także
bałagany …                   *  *  *

nie brakuje na tym świecie
judaszów i zdrajców …

                            6 marca 2020 roku        * * *

                    św. Edycie Stein

Największą próbą miłości
są długie bardzo chwila po chwili
głębokie cierpienia

gdy męcząc się
wciąż wyciągamy serce
do innych
darząc ich poświęceniem
                             dobrocią ...                                                                                                        

            *  *  *

skrzydła miłości można
                               zranić
albo nawet złamać …

                              2020.03.07                *  *  *

w niejednych mediach, i nie tylko,
gdzie tu jest miejsce
                   na poezję,
jak tu jest   M A R N A  proza …           *  *  *

najgorsi są bandyci
i zbrodniarze w maskach
dobroczyńców
i pobożnych   

                             8 marca 2020 rokuOkładki książek tego autora (w wersji drukowanej):