Zielone światła poezji


                                                                                               

        *  *  *

dałeś nam siebie
      dla szczęścia
            dla miłości …
     *  *  *

u niektórych
przyjaźń i romantyzm
się kończy gdy
wchodzi w grę
konflikt interesów …
             *  *  *

ziemia nie uprawiana
jałowieje …
                                                                                  
             *  *  *

krzywda jest jak droga
                     pełna wybojów
nie zajedziesz na niej za daleko …
             *  *  *

nie nadużywaj władzy
krzywdząc innych …
                 *  *  *

za trudami naszego czasu
rozciąga się wieczność
                        bez zegarów i łez … 

                                                                                             
             *  *  *

władza siły
nie jest władzą serca …

                        *  *  *

z Tobą Boże nie ma niepewności
- Twoja miłość jest pewna …

PRAWDA  O  CZŁOWIEKU

           nawet na ostatniej stronie życia
           nie doczytasz się wszystkiego …

                                  22 listopada 2019 roku

          *  *  *

dziś nie tylko nie ma ważnych
odpowiedzi, ale i pytań nie ma …

                         *  *  *

… ludzie powinni  być sprawiedliwi,
jeśli mają kochać bliźnich …

        *  *  *

… i tak wszystko
przeminie, a zostanie
tylko dobroć czy
nie-dobroć po ludziach …

                                                                                                                            *  *  *

o ostatecznym kształcie rzeczywistości
rozstrzyga prawda …

 MĄDROŚĆ  I  PAPIER

dziś są ludzie mądrzy wykształceni
i ci co mają dyplomy …


                                                                                                         


     OBŁUDNE  ŻYCIE

       najgorsi są chorzy
       którzy się mają za zdrowych …


                                                                                                             
                                                                                        

    NA  OBRAZ  BOGA

          w całym swoim pięknie
          człowiek jest dobry

         tylko czasem
         oszpeca się sam …

         *  *  *

     nieś Boga
jak światło i ogień
pośród dróg
   tego świata

                 *  *  *

kto może, a nie naprawia
krzywd wyrządzonych bliźnim,
nie podoba się Bogu …


                                                                                                   


       *  *  *

kto dla pieniędzy
udaje życzliwego,
jest śmieszny,
niepoważny …

        *  *  *

nie wiem czy są
reklamy
szczere
prawdziwe
i konieczne …

                 *  *  *

za murami duchowej nocy
rozciąga się niepamięć
zdrada
i niewdzięczność …
                                                                                                             
   ZDOBYWANIE  NIEBA

          czy idziesz po twardej drodze
          czy grzęźniesz w piachu …
          - abyś dobrą drogą szedł …
           
      TWÓJ  PRZYJACIELSKI  KOT  MILORD

                                                                      Żanecie

                                  przestał żyć na Twoich rękach
                                  16 czerwca 1965 roku …

                     *  *  *

prawdziwą sławą i bogactwem
jest owocowanie w Chrystusie …      

                              2019.11.26   

                                                                                                                             *  *  *

nazywamy nieraz przyjaźniami
      własne interesy
a czerpanie korzyści dla siebie
                                 - miłością …

          *  *  *

ten świat nierzadko
hamuje dobro,
a daje szerokie
przyzwolenie na zło …

                        26 listopada 2019 r.


  EFEKTY  BAŁAGANU  DUSZY

                    dziś w Polsce plaga młodzieży
                    i dorosłych palących papierosy,
                                        wulgarnych i pijaków
                    i plaga śmiecących dokoła …

                                                      26 listopada 2019 roku                                                                                                         
   *  *  *

u świętych
jest życie pełniejsze
niż słowa …

   *  *  *

ludzki czas
bywa czasem nieludzkim …
           *  *  *

do zsypu czasu
          ludzie wrzucają
fałszywe miłości
                    i przyjaźni …

                             2019.11.28   
                                                                                                      
                             * 
                      *           *

nie rozpalaj płomienia gniewu tam
gdzie powinna być miłość …

      *  *  *

moje wiersze
są jak ziarenka troski
o szczęście Twoje
o Twoją duszę …
          *  *  *

fale miłości
nakładają się na siebie
tego samego morza …

                        1 grudnia 2019 roku


            OBŁUDNICY

        -  s p e c j a l i ś c i
     od pięknych tylko słów …

                     * 
             *           *

              jesienią
szedłem alejkami ostrołęckiego parku
mijałem przeszły czas
po raz kolejny

czas przyszły
zawiesił Bóg na niebie
- swoją gwiazdę miłości

wśród opadłych liści dni
jeszcze się złociły
i drgały kolorami marzenia


ostrołęcki park
przypomina mi moje dzieciństwo
tu kiedyś nas z pobliskiego przedszkola
wyprowadzała pani na zajęcia w plenerze
tu na koniec przedszkolnych lat
wręczono mi wyprawkę do szkoły
- drewniany piórnik z ołówkiem obsadką
i stalówką do atramentu
oraz cienki zeszytteraz po dwudziestu dwu latach nauczania
młodzieży w średnich szkołach i zasadniczych
spaceruję wśród żerujących gołębi i wron
które mocno zabrudziły chodniki parku


jestem dyplomowanym nauczycielem
i ciągle uczniem Twojej miłości …


                    Ogólna zasada dobrego życia

                             Kieruj się w życiu
                             nauką Jezusa Chrystusa;
                             ona jest jedyną drogą
                             do szczęścia …
      *  *  *

gdy jest Jezus
mija wszelka burza
choroby
i głód …

                    3 grudnia 2019 roku                                                                                                      

                   *  *  * 

są tacy co wyznają publicznie
                       wiarę w Boga,
a popierają bezbożne ustawy …

                              3 grudnia 2019 roku
          *  *  *

wiem tylko jedno
brama czasu powoli się zasuwa
i potem owoce będą twych dni …

                            3 grudnia 2019 roku
              *  *  *

Boże mój, Twoja miłość
jest pewna i wieczna …                                                                                                        

                     *  *  *

krzywdy serca są boleśniejsze
niż materialne …

        *  *  *

pozdrawiam tych,
którzy żyjąc w prawdzie Bożej
dzielą się swoją miłością

- ludzi o sprawiedliwej duszy
i kochającym sercu …

                  4 grudnia 2019 roku
        *  *  *

Egoizm
jak lodowata woda
zgasić może
każdą miłość.                                                                                                     

                *  *  *

oglądam „Koronę królów”
no cóż …życie takie jest
jakie było …

                  *  *  *

Nie działaj przeciwko Bogu,
bo dzięki Niemu żyjesz!

                  *  *  *

Mów zawsze o Bogu i Jego
miłości – jak już 28 lat
Radio Maryja …
                                                                                                                   *  *  *

miłość jest największą
       siłą dobra …

                        7 grudnia 2019 roku
            *  *  *

jeżdżący po ulicach
mikołaje nie przywiozą ci
szczęścia – jeśli Boga stracisz
po drodze …

       *  *  *

gdy  opuszcza cię ten,
któremu ufałeś
- to tak jakbyś zgubił
właściwy szlak w górach …

                                                                                                             *  *  *

można zmieniać meble …
mieszkania …
ciuchy …
ale życia nie zmienisz,
które minęło …

            *  *  *

jak traktujesz innych,
tak samo i ty możesz
być traktowany …

                       *  *  *

nie naprawiać ciężkich krzywd
i mieć się za pobożnego
- diabelska obłuda …
                                                                                                            

                                                                                              

         *  *  *

… a czy prawda
głoszona przez Jezusa
podobała się wszystkim …?

                          9 grudnia 2019 roku
               *  *  *

takie masz kształty słów
jakie piękno i miłość
                   w sobie …

                        2019.12.09
            *  *  *

w izbie pełnej ciszy
serce głośniej tika
i czas …


                                                                                                 


             *  *  *

są tacy co im zawsze
dobrze
i z lewa i z prawa
mają zbyt elastyczny kręgosłup …

         *  *  *

Dziękuję Ci, Boże,
za radość z piękna
i rozkoszy stworzenia
Twego …

               *  *  *

deszczowe nocne niebo
niesie chmury
i zimny wiatr - -

                                                                                                          *  *  *

 złote urny słów
 pełne są ciszy i łez …

                         11 grudnia 2019 roku

          *  *  *

czas nas zmienia
i ludzie nas zmieniają …

               *  *  *

twój czas bije jak serce;
zatrzymuje się razem z nim …

                                                                                                                       *  *  *

wszystkie czasy i miejsca
dotknięte przez ludzi
stają się świadkiem ich życia …

                             12 grudnia 2019 roku

    FRASZKA  EGZYSTENCJALNA

                        najpierw są paniska,
                                a potem pusta miska …
                    *  *  *

przejdzie wszystko … przeleci
jak wiatr … tylko miłość
pozostanie na Ziemi i w Niebie …

                                 2019.12.12

                                                                                                           *  *  *

ci kalają własne gniazda,
którzy czynią zło …

               *  *  *

obojętność i znieczulica
oddala ludzi od siebie …

                  *  *  *

pustynie naszych miast i wsi
to samotność i osamotnienie …


                                                                                                   


              *  *  *

straszny to świat ludzi
w łagrach
i w obozach koncentracyjnych …

          *  *  *

Szczęście bez Boga
       nie istnieje

                    14 grudnia 2019 roku

                   *  *  *

Ludzie przechodzą przez czas
          tylko jeden raz.

                               14 grudnia 2019 roku

PEWNOŚĆ  NIEPEWNA ?

              nie znasz jutra … nie
              wiesz kto cię opuści
              kto zdradzi …

                                          2019.12.14

             *  *  *

  Tylko Ty, Boże,
  nie  przestaniesz kochać
  i nie opuścisz człowieka …

                *  *  *

niosą nas słowa jak orły,
a niebo ciągle daleko …                                                                                                        

            *  *  *

czyny potwierdzają
prawdę twoich pięknych
słów …

           *  *  *

wszelka miłość jest
wtedy prawdziwa
kiedy nie wygasa …

                       15 grudnia 2019 roku

              *  *  *

w płomieniach czasu
                  przemijają dni
przeszłe … a jednak w pamięci
wraca ich barwa i dźwięk …
                    i smak …


                                                                                              


                *  *  *

dziecko nie zna brudów
duchowych niektórych dorosłych,
dlatego jest szczęśliwe
i cieszy się światem …

                                 16 grudnia 2019 roku

                                *  *  *

nie ma ani jednego słowa w życiu człowieka,
ani myśli ani czynu, które
nie miałyby skutków
wiecznych …

                               16 grudnia 2019 roku

                 *  *  *

kto oddala się od Źródła,
oddala się tym samym od źródła
wody żywej …   /por. J 4,10-14/


                                                                                                      


   DOBROSTAN  NOCY  I  DNIA

                       noc dla jednych jest
                                           ukojeniem,
          a dla innych
                    cierpieniem …

       *  *  *

każda łza która ze źródła
                              miłości wypływa
staje się brylantem
                           na wieczność …

                                     2019.12.19
                  *  *  *

święta i rocznice są ważne,
ale najważniejsza jest miłość …

                              19 grudnia 2019 r.
                                                                                              
               *  *  *

Bałagan … jak w duszy …
tak i w życiu człowieka …

               *  *  *

papierosy wulgaryzmy
chciwość pijaństwo
pycha zaśmiecanie świata …
tak dużo jest zła wokół nas …                                                                                                             

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):