Zapach jesieni

 

                                                                                            
                                                                                          

               


                  _________________ 
     
                  życzę Ci owocnych
                  głębokich zamyśleń
                  nad sensem życia
                  i męki Jezusa
                  - cierpień Jego duszy i Ciała     *  *  *

poezja życia -
poezja miłości
daje człowiekowi szczęście …
          *  *  *

życzę Ci owocnego
przeżywania piękna
i miłości
w ten dzień …
                                                                                


           *  *  *

miłość jest ogrodem
wszystkich szlachetnych pragnień
i cnót …

                             2019.10.17
                  W  ODPOWIEDZI  ZŁOCZYŃCOM

                           nie może być dobrem zło
                           w jakiejkolwiek postaci …
               *  *  *

Dopiero spotkanie z Tobą
zmienia nas samych,
a przez nas cały
                           świat …

                             2029.10.17  


                                                                                          

     *  *  *

z bezdroży zła
zawsze można wrócić
na drogę miłości
               *  *  *

wczoraj widziałem zdjęcie
zmarłego z głodu dziecka
leżącego wśród piasku z komentarzem:
umiemy dzielić atom,
nie umiemy dzielić się chlebem

         *  *  *

nocami suną statki
wspomnień po głębinach
ciszy …
               *  *  *

w życiu mija dzieciństwo
a potem szkoły,
a w końcu … wszelki czas …


                                                                                    

               *  *  *

walka o katolickie wartości
jest walką o miłość …
           *  *  *

w tłoku spraw i zajęć
nie pogub miłości …


       

               * I * KOŚCIÓŁEK

              ten kościółek
              wśród jesiennego deszczu
              złotych liści i słów

              wciąż pamiętam …


    

                             
                                                                                     


           *  *  *

leci czas jak szalony
tylko w jedną stronę …
             *  *  *

najlepszą ewangelizacją
jest wypełnianie
nie tylko w słowach
przykazania miłości …
              *  *  *

       tylko miłość nie
       podlega śmierci
       i jej święty czas …

                         19 października 2019 roku 
                                                                                           *  *  *

nikt nie policzy
naszych myśli uczuć
słów i czynów
- tylko Ty, Boże

nikt ich z miłością
nie osądzi
- tylko Ty …

 PO  POGRZEBIE

jak szybko znika człowiek
w ciemnościach zapomnienia …

      *  *  *

znam tyle słów
pogrążonych w odmętach bólu …

     DO  MARYI

módl się za pogubionych
a zwłaszcza za dzisiejszych
faryzeuszy …
    
CZŁOWIEK  NIE  JEST  RZECZĄ

                     dla niektórych
                              chyba tyle jesteśmy warci
                      ile wycisną z nas
                      dla zysku pieniędzy …
      *  *  *

pośród zieleni
i nieba błękitu cumują       
nasze zmęczone
serca …
                                                                                              W  MIŁOŚCI

kwiaty zamieniają się w słowa
a słowa kwiatami pachną
i są czułości dotykiem …

                        23 X 2019 r.

PRAWDZIWEJ  POEZJI
MIŁOŚNICY

Ci co kochają poezję
pragną jej na co dzień
ona jak codzienny chleb
zasila ich karmi sobą …
          *  *  *

miłość przechodzi przez nas
kojącym strumieniem życia …

                                                                              


       *  *  *

każda krzywda
woła o sprawiedliwość …
            *  *  *

poświęcenie, oddanie,
zaufanie, szczerość nadają
każdej miłości blask …               

      PISZĄC  NA  KOMPUTERZE

Nie ma dziś pisarzy elektronicznych
są poeci serca
którym Facebook czy Microsoft Office Word
nie jest obcy
te same uczucia tarmoszą nami
pośród setek, tysięcy telenowel
świata tyleż kanałów radiowych
i telewizyjnych
i nic nie zmienia serca poety
gdy tak jak ja przemieszcza się
już 73 tysiące km Seatem Cordoba 1999
gdy możemy porozumiewać się
i przesyłać informacje zdjęcia nagrania głosowe
i filmowe telefonami komórkowymi smartfonami
wszelakimi komputerami
nie ma dziś poetów elektronicznych
choć co zapobiegliwsi i sprytniejsi
urządzili się całkiem nieźle pośród willi
i tytułów stanowisk ważnych
choć możemy samolotem pędzić
z szybkością wielką
bez powozów karet
to są ci sami poeci – ludzie którzy z miłości
i dla miłości swoich Czytelników tworzą dzieła
by wzruszyć do piękna skłonić do dobra
i w Bogu odszukać siebie na tym świecie
i na świecie tamtym

                                 24 października 2019 roku
               *  *  *

nie mnogość książek czyni
wielkim pisarzem, ale
wielkość ducha i sztuki …

                             25 X 2019 r.

ZIEMSKI  CZAS …

czas jest zawsze skończony
od startu do mety                                                                           
                                                                                                   *  *  *

ze szczytów pychy
spada się bardzo szybko …
                      *  *  *

prawdziwe światło nie jest na niebie
ale w Bogu …
            *  *  *

czasu ani nie cofniesz
ani nie popchniesz;
tyle ci Bóg go wymierzy,
abyś życie pięknie przeżył …
                                                                                                *  *  *

nie napełnisz serca
pieniędzmi i jedzeniem …
              *  *  *

słońce zawsze wschodzi
nawet za chmurami …

                      27 października 2019 roku         *  *  *

jeśli nie odciśniesz
po sobie śladu dobra,
czas zasypie twoje imię …

                                                                                        


                    *  *  *

kto akceptuje, przyzwala na zło -
czyni zło …

                             2019.10.27

PRZED  UROCZYSTOŚCIĄ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

                                            pozostawiliście
                                            wszystkie nieruchomości
                                            samochody
                                            rzeczy
                                            i pieniądze


                                            pozostała tylko więź
                                            dusz i pamięci wdzięcznej
                                            za Wasz trud miłości      
                                            za owoce dobra jakie
                                            uczyniliście innym …
                                                                                           *  *  *

Jezus wyszedł na górę,
aby się modlić
(Łk 6,12) – więc w modlitwie
trzeba duszą wznieść
się ponad przyziemne
sprawy …

                     2019.10.28
         *  *  *

ani noc, ani dzień
nie rozdzieli zieleni
i błękitu

są dla siebie
od wieków
od zawsze

jak morze
dla ziemi
jak noc dla gwiazd …                                                                                     

     O  FARYZEUSZACH

          Boże, tych pobożnych
                              krzywdzicieli
          skieruj na drogę prawdy …
        *  *  *

każdego sędziego
będzie sądził Boski Sędzia …
       *  *  *

Miłość
uleczy wszelki ból …
               *  *  *

nie tylko są niedźwiadki
o małym rozumku,
ale i ludzie …


                                                                                  

               PRZED  DNIEM  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

                             śp. Ks. dr hab. Markowi Truszczyńskiemu
                              - Koledze ze studiów

             odprowadzałeś zmarłych na cmentarz 
             potem odprowadzili Ciebie …

              *  *  *

Los człowieka wieczny
jest uzależniony
od tego jak kto myślał
mówił i czynił …

            *  *  *

Bóg jest największą
            pociechą
i mocą dla człowieka …
                                                                                          
                                                                                                     *  *  *

coraz więcej bezdomnych
d  u  c  h  o  w  o   jest na tym
świecie …

                       31 X 2019 r.

                *  *  *

książki są w jakimś sensie
i w jakimś stopniu fotografią,
historią życia … a historia
uczy …

         *  *  *

nawet najgorętsze
słowa w chłodzie
duszy  NIC  NIE
                 ZNACZĄ …

                                                                                            


           *  *  *

kto uzależnia miłość
od pieniędzy, nie rozumie
miłości wcale …

                      31 X 2019 r.


                                                                                   
           

CMENTARNY CZAS

ciemna leżąca
granitowa płyta
z leżącym na niej krzyżem
Jezusowym

- miejsce przesiadki
do Nieba

wcześniej
tak często staliśmy obok siebie
z gorącymi słowami
a zimną duszą
jak chińskie
żołnierzyki z terakoty ...

                       Ostrołęka, wigilia Wszystkich Świętych w 2019 r.
                                                                                           *  *  *

to co mówisz niech
zawsze ma pokrycie
w środku ciebie …
       *  *  *

za kotarą ciała
jest nasza prawdziwa twarz
duszy …

            *  *  *

tylko aktor gra kogoś
kim nie jest … my nie
musimy …


                                                                                      


        *  *  *

odchodzą z tego
świata i święci,
i bandyci …

             2 listopada 2019 r.
          *  *  *

nasze ciało – dzieło
rąk Twoich zaprosiłeś
wraz z duszą
do szczęścia …
         *  *  *

umarłych nie ma
- są tylko
po tamtej stronie
życia …

                                                                                      


           *  *  *

tracimy wiele miłości
nie kochając …
       *  *  *

miłość jest wtedy,
gdy nie gaśnie …

                  3 listopada 2019 r.
        *  *  *

miłości ani nie sprzedasz, ani nie
kupisz …

                             3 listopada 2019 roku                  MIŁOŚĆ  NAŚLADUJĄCA  JEZUSA

                      - serce w ciernistych
                        gwiazdach ziemskiego nieba.


                                                                                          

                   *  *  *

wypaliły się świąteczne znicze
nie pamięć …

                           2019.11.04
          *  *  *

ode mnie do Ciebie
droga długa i krótka
mierzy się nie kilometrami,
lecz miłością
ta nie wypala się w płomieniach czasu
ani w ogniu bólu
jest odporna na mróz
upał i mgłę
od Ciebie do mnie droga
jest wypełniona światłem kojącym
tęsknotą za niebem za szczęściem
które wiecznie trwa …

                                     Ostrołęka, 4 listopada 2019 roku
           *  *  *

śmierć spłukuje czas
miłość oczyszcza i dźwiga …

                                                                                                            *  *  *

Dziwnie pobożnie niektórzy się czują
nie naprawiwszy ciężkich
                wyrządzonych krzywd.
              NIE  MAMONA  SZCZĘŚCIE  DAJE

                       najważniejsze nie stracić
                       najcenniejszego skarbu
                       - więzi miłości z Bogiem …
          *  *  *

dziecko ufa światu
rodzicom …
a gdy dziecko stanie się
                       dorosłym
ufa tylko Bogu
                       i miłości …

                                                                                                          *  *  *

pójdziesz i ty w cienie cmentarza
- nie krzywdź więc
                   innych …   
                  *  *  *

aforyzmy to znaki drogowe
twojego życia … 
   KARYKATURA

                czasem
            wielka sztuka
                to żart … 


                                                                                   


             *  *  *

dziś jedni mają za dużo,
a drudzy za mało
ale Bóg jest z tymi,
którzy Go miłują (por. Ga 8,28)
           *  *  *

  po to zdobywasz
  wykształcenie, żeby
  wchodzić w blask,
  nie w cienie …

                        *  *  *

karierą nie jest gromadzenie pieniędzy
ale pomnażanie miłości …


                                                                                 

          *  *  *

poezja jest twoim górskim szlakiem,
po którym wędrujesz duszą na szczyt …

              *  *  *

brzoza w złotej sukni liści
tańczy na wietrze
przed moim balkonem …

            *  *  *

dziękuję Ci za chleb
powszedniej Twojej łaski …

DLACZEGO  TAK  SIĘ  STAŁO …

       tyle każdy miał lekcji
       i wykładów w szkołach
       nauk w kościołach
       troski wielu rodziców

      a potem … cóż niektórzy
wpadli w niski moralnie
nurt życia …

                *  *  *

za każdą chmurą tego świata
ukrywa się nieśmiałe słońce …
                *  *  *

po ziemi obiecanej mamy
                        obiecane niebo …

                        10 listopada 2019 roku
                                                                                  
           *  *  *

gdzie nie ma prawdy,
tam jest diabeł …

                   2019.11.11  

              *  *  *

nie odnajdziesz własnego
                               domu
włócząc się tylko po karczmach i knajpach …
       *  *  *

za pamięci bramą
kwitną ogrody wdzięczności …

                        2019.11.12

                                                                                    
ZE  SZTUK  NAUCZANIA

 nauczać religii w Szkole
- najtrudniejsza ze sztuk …

                    *  *  *

ZA  KAŻDY BRAK  MIŁOŚCI
BĘDZIEMY SIĘ TŁUMACZYĆ
                        PRZED BOGIEM …

                               13 listopada 2019 r.

                 *  *  *

żyjemy tu … przechodzimy …
w wieczność …
            *  *  *

piękno ma tyle odcieni
co różne instrumenty w orkiestrze …
         *  *  *

najlepszą kotwicą
jest ludzkie serce …
                  *  *  *

minister to ten co ma służyć …
nie inaczej …

                                                                                    


          *  *  *

gdy przychodzi noc,
przychodzi czas obracany dokoła …

                         16 XI 2019 r.
         *  *  *

piękna człowieka
nie mierzy się centymetrem ciała,
ale blaskiem duszy …

                       17 listopada 2019 roku
                    *  *  *

złe słowa zniszczyć mogą wiele,
i to trwale …


                                                                                

                *  *  *

mały romantyczny kościółek
spowił blask zimowego śniegu …
                       *  *  *

życie to wieczna pogoń za szczęściem,
nie zawsze dobrą drogą …      
           *  *  *

praktyczny brak Boga
w życiu ludzi – jeśli On
istnieje tylko w ich słowach
i w obrzędach

bez codziennej
postawy miłości …

                                                                         PRZY  GROBIE  MOJEGO  TEŚCIA

                                         śp. Antoniemu Jakubiakowi
                                         ur. w 1912 r.

                     tu spoczywa piekarz
                     który piekł Ci dobry chleb

           *  *  *

malarstwo jest jedną
chwilą zanurzoną
w czasie; muzyka -
rzeką uczuć czasem
nasłonecznionym …

              *  *  *

miłość nie jest huśtawką
w stronę  TAK  albo NIE

- jest albo jej nie ma …


                                                                                    


               *  *  *

szukanie rozrywki na siłę
to jest tak jak zakrywanie
dziury w dachu papierem
toaletowym …

FRASZKA  ROMANTYKA

                jak się marzy
                to się zdarzy …

        *  *  *

         nocą
         jesteś ze mną
         moja moc

        i choć ten świat
        wypadł ze sprawiedliwości torów

        to Twoja miłość
        daje mi moc
        i sens …

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):