Rosa na kwiatach

                                                                                                         


                         * * *

         kojącego piękna miłości
         i poezji
         życzę Ci 


                     * * *

kto gasi ogień, traci światło
i ciepło …

                        12 sierpnia 2019 roku


                   * * *

słowa prawdziwej miłości
to nieustanne fajerwerki
na szczęśliwe dni …


                     * * *

czas podobny jest do karuzeli
nocy i dni …

                                                                                                                 

                      * * *

         na twoich słowach
         jak na żyznym polu
         mogą wyróść wspaniałe owoce …                    * * *

  Mamona zaślepiła wielu
  nie tylko oczy, ale i serce …                    * * *

od pamięci do niepamięci
wiedzie droga przez noc …

                      15 sierpnia 2019 roku   w kościele

zachowaj ciszę
modlitewne skupienie

miej skromny strój …                                                                                                        
                     * * *

przygarnij miłość do siebie
- to Twoje szczęście …                                                *                           
                                          *         *                   

                   
noc rozbujała się czasem
             przeszłym

             przyszły czas szyję
             delikatną niebieską nicią
             nadziei

             czas kołysze się
             między spełnieniem
             a marzeniem …

                                              15 sierpnia 2019 roku                            * * *

        najobrzydliwszą jest rzeczą
        udawać przyjaźń …

                                                                                                                             


               * * *

dzień przeciera oczy
jest światło są drogi i życie …
              * * *

Miłość bliźniego – czyli
każdego z nas – jest serdecznością
pomocą i przyjaźnią …
                * * *

gdy dusza śpiewa miłością
jest zawsze piękna i młoda …
               * * *

      gwiazdy wiszą
      na choince
      naszych marzeń …


                                                                                                 

                     BYWA  TAK

                         piękne domy,  
                         brzydcy (moralnie)
                                          ludzie …
                                  * * *

            wszystkie swoje światła i serce
            zapal dla Boga … 
                                 * * *

         czas dziś jakby nabrał prędkości,
         a przecież zegary chodzą tak samo …
            
ŚMIERTELNE  ŚWIATŁO  OGNIA

                                                widzę ćmy
                                           ginące w ogniu …                                                                                                                         * * *

                    Twój głos i oczy
                    w dziejach tego świata 
                    są niepowtarzalne

                    przemów także swoim sercem
                    trudem pracą owocami
                    wieczny ślad dobra miłości
                    po sobie zostaw …

                                              19 sierpnia 2019 roku                                 * * *

                  gdy zabraknie miłości,
                  nie nakarmisz się słowami i chlebem …

                                               19 sierpnia 2019 roku                                * * *

              przyczyną wszelkiego zła
              jest pycha i egoizm …
                                                                                            
                           * * *

                   pycha i egoizm 
                   to demony współczesnego świata …

                                             2019.08.20

                      NIE  MA  MIŁOŚCI  BEZ  SPRAWIEDLIWOŚCI

                             niesłychaną rzeczą jest
                             nie naprawić krzywd
                             i czuć się gorliwym chrześcijaninem …

                                                             20 sierpnia 2019 roku
                              * * *

       człowiek jest w pełni szczęśliwy
       zawsze w wymiarze duszy i ciała …  

                                                                                                 


                     * * *

         Tylko miłość trzyma
         nasze serca ze sobą;
         śmierć jest przejściem
         z poczekalni ziemskiego życia do domu
         Ojca, naszego wiecznego
         szczęśliwego domu

                                 2019.08.21
                     * * *

       morze uspokaja, jego
       głębia faluje kojącą
       falą …

                        22 sierpnia 2019 roku                        * * *

          nieraz są przyjaciele …
          jak kasy wiele …

                                                                                                                         * * *

słowa przelatują jak ptaki
po pamięci niebie …
                           * * *

dorosłość – dojrzałość to nie polega
na ilości lat …
                             * * *

    między Niebem i ziemią jest czas
    - zaproszenie do miłości …
                                  * * *

z kościoła św. Jana Chrzciciela w Krasnem
uderzają dzwony w niebo

w niebo
uderza czas …
 

                                                                                                   

                      * * *

       co w nas siedzi takiego
       że znienacka odwracamy się
                                         od siebie
       niewdzięcznością niepamięcią
       zapomnieniem …
                   * * *

           zaufał Ci Bóg
           dając Ci życie misję
           i władzę

           - nie zawiedź Go
            w posłudze miłości …
                      * * *

     trudne  c i a s n e  drzwi
     są do szczęścia …
               * * *

w figurach i obrazach
zatrzymuje się ślad
ludzkiej duszy i życia …

                                                                                                

                   * * *

ile jest wśród ludzi obłudy
pychy i egoizmu …
Maryja to pokorna Służebnica Boga …
                    * * *

   uroda duszy przesądza
   o wartości człowieka …
               * * *

granice słów są tam
gdzie są skały obojętności …
              * * *

słowa nie zawsze są
kojące

mogą bardzo ranić
serce …
                                                                                                  


                  * * *

świat ludzi jest taki zawiły:
jedni idą za prawdą, a drudzy kłamią …                * * *

lekceważenie bliźnich
jest wyrazem pychy
i prostactwa …

                   28 sierpnia 2019 roku
                 * * *

plon zależy od dobrego
i licznego ziarna
i od dobrej gleby …
                         * * *

ten świat jest jak wzburzona fala
a Ty jak kojący ogród …

                                                                                           

      * * *

 miłość koi
 wszelki ból …
      ROMANTYCZNIE  NOCĄ

                  fruwają gwiazdy
                  zamiast motyli …


                        
                * * *

   Najwięcej kosztuje
   brak miłości …
               * * *

szczere i dotrzymane
słowa wystarczą
do budowy dróg …

                 2019.08.31

                                                                                             

                 * * *

cmentarz usypia nasze
cierpienia … budzimy się
w niebiańskim szczęściu …                 * * *

piękna muzyka i poezja
to balsam dla duszy …

                   2019.08.31                     * * *

prawo Boże jest ważniejsze niż
prawa ustalone przez
posłów i inne władze …                          * * *

w polityce dużo jest obietnic słów
nie zawsze dotrzymanych …                * * *

słowa tulą się do siebie
jak dwa płomienie świec
- gdy są blaskiem miłości …

                   2019.08.31                * * *

ten świat oszalał: wielu
zło uznaje za dobro,
a prawdziwą miłość spycha
na margines życia …                 * * *

miłość przemienia nas
w świętych aniołów,
a pycha depcze i poniża …

                  1 września 2019 roku
                                                                                                   


                * * *

miłość nie jest łatwa,
bo kosztuje przyjaźń wieczną
i oddanie szczęśliwe …       PRZECZYTAJ  TO  MATKO …

            Ileż dzieci narodzonych
            z niemieckich matek stało się
            w czasie wojny mordercami
            i niszczycielami świata …

                                  2019.09.01
                   * * *

kochające i kochane oczy
są zawsze szczęśliwe …

                    1 września 2019 roku                   * * *

nie używanie, ale miłość
uszczęśliwia …

                        02.09.2019 r.
                                           

                                                          

                     * * *

czemu gasną światła pamięci,
skoro nakryto stoły do uczty …                        * * *

wdzięczna pamięć jest pomnikiem
wystawionym człowiekowi …


                         * * *

najczęściej spotykają się ze sobą
oczy, nie serca …

                           2019.09.03            * * *

świat ludzi jest jak
wielki las; trwa choć
umierają pojedyncze
drzewa …

                                                                                                   

                * * *

złodzieje
niewdzięcznicy
i lekceważący przybyszów z dalekiej podróży
łamią prawo miłości …

              Białystok, 4 września 2019 roku
                 * * *

ten ma zasługi – kto ma
przed Bogiem zasługi …               * * *

miłość zrzuca z nieba
zamiast deszczu kwiaty …                      * * *

przez dni i noce przeciskamy
się do Ciebie jak przez
dżunglę słów i spraw …
                                                                                                   


                * * *

czas to płomień, który
wypala nasze ziemskie
życie …                    * * *

coraz więcej samochodów
i korków – a nie bliżej
nam do siebie …                       * * *

opuszczone domy miast i wsi
są jak grobowce
puste

czas sypie przeszłość
na twoje drogi …

i każda z dróg
stanie się ostatnią …

                                                                                                          POCIESZAMY  SIĘ

       jeden ma kabaret  OTTO,
       a drugi ma  LOTTO …
       BARWY  NIEBA

          gdy przychodzi noc,
przychodzą gwiazdy i księżyc …
 JA  JESTEM  ŚWIATŁEM  DLA  ŚWIATA
                                    /J 8,12/

                  słońca dotykasz
                  nie bój się
                  to Słońce nie parzy …              * * *

jedno jest pewne:
bez miłości
wszystko traci sens …

                                                                                                 

       * * *

morze faluje
jak serce
wśród nocy
i gwiazd …             * * *

gdy przychodzi noc
niektórzy gaszą także okna
swoich serc …                * * *

kto się przyjaźni
z twoimi wrogami,
ten nie jest twoim przyjacielem …         * * *

jesteśmy czyści
tylko dzięki miłości …
                                                                                                


                  * * *

jest „Straszny dwór”
i niejeden straszny dom …

                     Ostrołęka, 2019.09.08                 * * *

człowiek … tak ważny
i wieczny … choć odrobinka
cieleśnie w kosmosie …            * * *

miłość to wieczna
więź serc i ciał …             * * *

artysta to szermierz
prawdy i piękna;
jeśli takim nie jest
- to marny szkodliwy rzemieślnik …

                                                                                               

       * * *

słowa wierne
jak ramiona kojącej miłości
oplatają nasz czas …                   * * *

krzywdzenie tych, którzy ci
zaufali jest hańbą
i zdradą …                * * *

przenoszę ciężary słów 
na następne lata
lodowe tafle zdrad
obojętności

aż wszystko
pochłonie czas
jego ogień

i przejdę poza dni
poza przeszłość
poza dzień i noc …

                10 września 2019 roku

                                                                                                  


         * * *

językiem miłości
jest poezja
piękno
i dobroć …                  * * *

jak Bóg jest w twoim sercu
- JEST  WSZYSTKO                * * *

to co mówisz, to i czyń;
miłość to nie tylko słowa …

                   2019.09.11                    * * *

miłość jest radosnym darem,
a nie wymuszoną jałmużną …

                                                                                                   

          * * *

niebo to ojczyzna
wiecznie kwitnących
kwiatów
– kwiatów miłości …

                    12 września 2019 roku
                    * * *

miłość to serdeczna pamięć
i działanie …                * * *

nieraz biegając tu i tam
rozpraszamy siebie
- bez miłości …                    * * *

nim słońce zapalisz na ziemi
naucz nas światło
              widzieć od Ciebie …          * * *

gdy zabraknie miłości
- wszystkiego zabraknie

                   14 września 2019 roku        * * *

  bez miłości
  nie smakuje nawet chleb …

                    14 września 2019 roku
                     * * *

miłość jest jedynym sensem
i najwyższą wartością naszej codzienności …             * * *

miłość nie kaleczy,
ale koi i uzdrawia …                                                                                                
          TAK  CZĘSTO  BYWA

            są bandyci na tym świecie
            złodzieje
            i ludzie, którzy przez nich
            c  i  e  r  p  i  ą …                              * * *

Twoja mądrość oświetla nasze drogi
i prowadzi do szczęścia


                    

 

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):