Pieszczota słońca

                                                               
                              * * *

             życzę Ci dnia dobrego
             - pełnego miłości i poezji                            * * *

               brak wdzięczności
               jest podłością człowieka …                             * * *

               czy kto jest księżną
               czy hrabią, każdy
               ma takie samo ciało
               i końcowy los …                      * * *

            jeden ma bale
            drugi seriale …
                                                                             


                       * * *

          przeszłość pamięta
          wszystko …

                        3 lipca 2019 roku                 * * *

                        Ewie Wicher
                                 z Gdańska

      niech poezja
      umacnia Twoje serce
      w miłości …             * * *

Miłość wskazuje
szczęśliwą drogę,
uzdrawia, daje ukojenie …

                   2019.07.04
                     * * *

szarżujemy wielkimi słowami   
mali nieraz tak bardzo w sobie …

                             4 lipca 2019 roku 


         
  


                                                                           

                     * * *

        ojcowanie i matkowanie …
        ile w nich szczerości
        Bożej miłości …

                   *
              *       *

         noc przyszła 
         zmęczone oczy dnia
         zamknęły się ciemnością

         pośród domów
         bloków wieżowców
         i ulic
         przyszła noc

         słów rozproszonych mgły
         kołują nad polami
         marzeń

         wszędzie noc
         i chłód …

                               5 lipca 2019 roku  

                         *
                     *      *

        słowa to naprawdę
                  nie tylko dźwięki:
        mogą dawać szczęście
        albo zadawać ból …

                            2019.07.06


                                                                             


        * * *

duszy tabletką
ani operacją na ciele
nie wyleczysz …

                         * * *

poezja jest prawdą twojej duszy
minioną i obecną …


                       * * *

        słowo jest obietnicą
        czyn – wypełnieniem słowa …


           Naśladuj  Go

           Bóg jest miłością
           - więc kochaj … 


               * * *

Nie wszyscy co mówią
i śpiewają o miłości

kochają …          
                  * * *

miłość przynosi szczęście,
nie jedzenie i kasa …  HISTORYCZNA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

               ci co kiedyś tu żyli
               realnie zmieniali świat

               na dobre lub na złe …
                                                                          


         * * *

obłudnicy
-  mający sumienie
powleczone pychą
i egoizmem …               *  *  *

nieuczciwi bliźni, którzy
zawładnęli nie – swoimi dobrami,
przecież nie są tacy szlachetni
jak myślą …        * * *

chwytaj czas
doskonal się, bo
przeminie na zawsze …

               8 lipca 2019 r.                 * * *

kto zapomina o miłości,
ten nie potrafi kochać …

                   8 lipca 2019 r.


                                                                            

               * * *

obietnica to świętość;
dotrzymaj słowa …
            * * *

Co jest grzechem?
- brak miłości …
 TANIEC  FARYZEJSKI

nieraz słowa przysiąg
toną w nieukojonym bólu
a my nadal trzepiemy słowami

cynicznie zadowoleni …               * * *

dobieramy strój duszy
wedle ciała, i dlatego
błądzimy …

               10 lipca 2019 roku        * * *

drogą miłości
                  i szczęścia
jest Chrystus …               * * *

kim naprawdę jesteś
z podwójną twarzą …
obejrzyj siebie w lustrze
sumienia …

                  11 lipca 2019 roku                   * * *

dziś najważniejsza dla wielu
jest Ona

- Mamona …DZIŚ  SĄ  MOJE  URODZINY

   morze słów przepłynęło przez te lata
   a tak trudno o brata …

                                   2019.07.12


                                                                      

                            * * *

                                      Żanecie – mojej Żonie

dziękuję Ci za róże Twojej troski
w ogrodach mego życia …

                               2019.07.12                * * *

ukryłem w sercu skarb
-  Ciebie …

                   2019.07.12              * * *

      tańczą słowa   
      w deszczu
      i w skwarze

      zmęczone siadają
      na wieżowcach wspomnień

      by odfrunąć
      w noc

                            2019.07.12                                                                                       * * *

       zbyt szybkie słowa
       wracają jak echo
       bez odpowiedzi …


   
                   * * *

          światło duszy
          mam od Ciebie
          Boże …                     * * *

Nie istnieją wirtualne miłości              * * *

po tej stronie jeszcze dni
          twoje biegną
kochaj póki masz czas …   

 


                                                                                        *
          *          *

jesteśmy bliżsi o tyle
na ile dalsi
nawet w granicach słów
nie mieszczą się serca
krążymy jak planety
niewidzialne za dnia
pośród sklepowych półek
i bankomatowych klawiatur
przesuwamy się zamyśleni
nieromantycznie
i tyle dalsi na ile bliskie są
słowa bez treści-życia
a tylko puch wzniosły
p   u   c   h …

                     14 lipca 2019 roku
                 CZAS  NIE  ŻARTUJE

                    popatrz na swoje zdjęcia
                    z dzieciństwa

                    gdy masz już
                    sześćdziesiąt lat …

                                                                          


                        * * *

                 czas to dziś
                 a reszta to przeszłość

                 przyszłość to kolejne dziś …

                                         16 lipca 2019 roku
                           * * *

               niektórzy przechodzą
                         przez wydmy zimnej nocy

               w żar piekącego słońca … 

NASZA  OJCZYZNA  JEST  W  NIEBIE   (Flp 3,20)


                                                            śp. ks. Markowi Truszczyńskiemu

                              zgasło ziemskie Twoje światło
                        zapaliło się wieczne …

                                                                
Ostrołęka, 9 maja 2019 roku

 


                                                                                 


                   * * *

słowa kojące (też napisane)
są jak czysta źródlana woda

w upał …   
                  * * *

  już 27 lat wspinam się
  do swojego mieszkania
  na 3. Piętrze

  i do Ciebie
  się wspinam …


  

                      * * *

arcykapłani i faryzeusze
mieli się za gorliwie kochających Boga

a poddali Jezusa torturom i śmierci
i wyznawców Jego prześladowali …

 


                                                                           


                   * * *

       kto porzuca przyjaciół,
       przyjacielem ich nie jest …

                              18 lipca 2019 roku
                           * * *

tylko przesypiamy jedną trzecią życia,
więc czasu nie jest za dużo …
                      * * *

szczęśliwy ten, kto nie zagubi
                    rzeczy wielkich
pośród kasy i kiełbasy …

                           19 VII 2019 r. 
                        * * *

       przysięgi i puste obietnice
       są jak opustoszałe miasta
       pełne ulic i bloków …
                                                                                       * * *

   od słów i pieśni górnych
   do zwykłej podłości
   czasem niedaleka droga …                               * * *

pamiętam mały romantyczny kościółek
w jesiennej złotej szacie …
                     * * *

            nieraz brokat
            przypomina popiół …
                     * * *

czasem ze szkoły sztuki pięknej
wychodzi sztuka marna …
                      * * *

kiedy nie można podróżować
za pieniądze, podróżujemy
przeszłymi drogami dni …
        PRZED  PÓŁNOCĄ

                     i właśnie
                 dzień nam gaśnie …
                       * * *

       noc ma oczy otwarte,
       gdy mocno boli życie …
                      * * *

             słowa tylko wtedy
             mają swoją moc,
             gdy są szczere
             i gdy są wypełniane …

                            23 lipca 2019 r.

                    ODPOWIEDZ:
            PYTANIE  O  SENS 
ŻYCIA

                                      żyjemy …
                                      spożywamy …
                                      zwiedzamy …
                                      śpimy … uczymy się …

                                       … po co?    
                            * * *

         marzenia to gonienie czasu
         którego jeszcze nie ma …

                                  24 lipca 2019 roku
                * * *

               Jestem
               piekarzem
               słów …
                     * * *

       widzę wokół … młodzi
       starzy i te niszczące
       życie drogie papierosy …
                                                                            

                        * * *

  słowa rzucone na ściany ciszy
  cóż znaczyć mogą …
      RUINY  ZAMKU

tak przemija chwała tego świata
ówczesne super wille
są dziś ruinami …
            * * *

     cały ten świat
     pomimo pogubienia
     i krzywd wielu
     jest od Ciebie
     piękny i dobry …

                    2019.07.25
                   * * *

twój czas na tyle jest wart,
na ile w nim kochasz …

                      26 lipca 2019 roku

                                                                                                GOŚĆ  W  DOM  BÓG  W  DOM

                    Możemy nie korzystać z Internetu
                    nie rozumieć do końca
                    powszechnej niesprawiedliwości świata

                   ale to, że jesteśmy sami niegościnni
                   o nas dobrze nie świadczy …
NA  WARSZTATACH  LITERACKICH

  wiersz nie jest klatką fotografii
  ale filmem twojej duszy …

                               2019.07.27                     * * *

  czym jest autowywiad …
  … zamówionym wspomnieniem …
                                                                                        * * *

  Kwiaty moich słów
  ofiaruję Tobie

  i czynów owoce
  poświęcam Ci …

                   2019.07.27
              * * *

       tony książek
       leżąc na półkach

       nie uskrzydlą ducha
       b e z   d u c h a …                      * * *

poezja rozkrusza nawet skały
dla tuneli pełnych światła …                * * *

   po mostach miłości
   ludzie schodzą się ze sobą
   z przeciwnych stron …                * * *

 zagubieni wśród słów
 otwieramy drzwi nocy,
 by śniło się nam niebo …

                   30 lipca 2019 roku
          DAWNE  PAŁACE  I  ZAMKI
     (współczesne ich ruiny i szkielety)

        po dawnych super - willach
        czasem tylko tyle
        pozostaje …  
                     * * *

        od Twojego światła
        rozpalamy paschały
        naszych serc …
      


                                                                                              * * *

Pan Bóg nie tylko ludzką
duszę uczynił cudem
życia, ale także ciało
człowieka …

                    2019.07.31
                                                      * * *

                            Bo oto nadchodzi dzień palący
                                       jak piec, a wszyscy pyszni
                                       i wszyscy wyrządzający
                                       krzywdę będą słomą
                                                 Ml 3,19  


           pyszni i wyrządzający krzywdę
           Bogu się nie podobają …        
                                                                                   O  SUMIENIACH  MAŁO LUDZKICH

                                                                                                  
              na łodziach naszych sumień
             leży dużo zmurszałych banknotów
             które wypadły z obiegu
             sporo łez które wycisnął ból
             z naszego powodu
             niemało jest sklepowych śmieci
             które miały rzekomo
             uszczęśliwiać
             leżą uschłe jak kwiaty
             podeptane miłości
             a wszystko to w otaczającej
             gęstej mgle pychy                                  
             niewdzięczności i zakłamania … 
                                                                         
                                               1 sierpnia 2019 roku
                   MARYJO

                          Mamo
                          serce Twoje
                          jest blisko nas
                          jest blisko mnie …
                   DLA  NIEKTÓRYCH

                       w nocy nawet cisza
                       wydaje się być głośna …
 

                                                                        

                         * * *

                Dzięki miłości
                tak naprawdę żyjemy …
                                * * *

                 pod dachami domów 
                 najwięcej się dzieje boleści
                 i pada najwięcej
                 raniących słów

                 a ulice wtedy spokojniejsze są
                 wśród słońca
                 zieleni i sklepów … 
 
                        MARZENIA
                                 w Krasnem

                        najpiękniejsza miłość
                        - w Krasnem

                        najpiękniejsze strofy
                        w Krasnem

                       i modlitwa
                       miłości i poezji pełna
                       - w Krasnem …

                                            2019.08.03


                                                                         

                            * * *

            czas gaśnie jak światła
            każdemu inaczej …

                                  2019.08.03
                            * * *

           bogactwo gromadzone
                        na krzywdzie innych
           jest wielkim złem i grzechem …

                           * * *

           Ty też odejdziesz stąd

           ciekawy to jest
           ten marsz pokoleń …
                       * * *

        niebieskie oczy nieba
        patrzą na mnie
        wśród słońca
        i gwiazd …

                          5 sierpnia 2019 r.

                                                                                       MORZE

             Twoje fale
             chłodzą w upał
             mój brzeg …
                      * * *

     niektórzy są aż tak wolni,
     że aż zniewoleni …                  * * *

   dziś prawda czasem
   wyrzucana jest za drzwi życia …                     * * *

        morze ma przypływ
        i odpływ

        czas – nie …

                     7 VIII 2019 r.
                                                                                        * * *

Miłość jest najwyższym
                       szczytem,
do którego wspinamy się
przez całe życie …
               * * *

tak cudownie
ukształtowałeś organizm człowieka
i zaprosiłeś do piękna jego duszę …                   * * *

Słońce zawsze przychodzi
po nocy …                    * * *

dopiero po dziesiątkach lat
widać kto kim dla ciebie
naprawdę jest …
                                                                                                        * * *

przyjrzyj się bliżej cmentarzom …
- nie jesteś tu wieczny …

                         9 sierpnia 2019 roku
                * * *

najlepszy lek na życia ból
- miłość …

                         9 sierpnia 2019 roku
                                               * * *

                            Każda prawdziwie szczera
                            serdeczna myśl słowo i czyn
                            staje się miłością …
                                                                                                           
                                 
MUZEUM  PRZECINKA  I  KROPKI

                                      
śniło mi się dziś,
                                       że założyłem muzeum przecinka i kropki

                                       - tych, którzy dokładali w swoim życiu
                                        do wspaniałej kultury tego świata
                                        i tych, którzy stawiali w nim tylko same kropki …

                                                                                 
2019.08.10                                               * * *   

                  wykształcenie niewiele pomoże
                  jak zabraknie szczerości i serca …
                                  * * *

                    szczerość i wierność
                    w przyjaźni budują
                    niebo na ziemi …
                                                                                                                                           * * *

                wtedy idziemy ku sobie
                kiedy idziemy razem

                                     11 sierpnia 2019 roku     

 

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):