Węzełki snu

                  

                                                                                                         


                           * * *

zabieranie chleba i środków do życia
jest krzywdą czynioną bliźniemu …
                             *
                        *          *

       już 25 lat    
       wpisała się w historię mojego miasta
       Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKOWA”

       jej bloki
       i mieszkania
       przez te lata
       stały się piękniejsze

       z otoczeniem
       dość romantycznym
       pośród nowych przydatnych mieszkańcom
       parkingów Spółdzielni …

                                                                                                         


             * * *

         przyroda
         odziała się
         w zieleń
         i w kwiaty …
             * * *

czas mnie powoli spycha
ku Tobie …
                       * * *

zdaje się nam że my tu wieczni

a my opadamy
jak liście …
                                                                                              


                                    * * *

Dziś przygotowałem do druku kolejną książkę
„G R A N I C E   C Z A S U …”

- jest go
coraz mniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                          * * *

dusza człowieka karmi się pięknem
poezją i muzyką …
            * * *

    słowa kojące
 to światło miłości …


                                                                                                         

                  * * *

chwalisz Boga śpiewem
chwal Go też swoim życiem …               * * *

tak naprawdę kochać
może tylko dusza
i wyrażać się
przez ciało …
               * * *

celem życia jest miłość.
Nie inaczej …

                 4 maja 2019 roku
                                                                                                                * * *

       na tej ziemi
      jemy pijemy
      gromadzimy różne skarby

      oczarowani miłością
      gaśniemy potem w zimne ciało
      by za kotarą czasu
      żyć jego zasługami …
                            *
                   *              *

wyciągniętymi ramionami słońca
pokazujesz czas
kruchy i krótki

w skibach naszego bólu i piękna
zasiewasz miłość

- ziarna łaski Twojej
które gdy wzrosną
przynoszą plon obfity …

                                                                                                      


                       * * *

nie wielomówstwo na modlitwie,
ale wielkie-czynienie w miłości …
                                    /por. Mt 6,7/                 *         *
             MODLITWA
            * 
PRZED  TOBĄ  *

           daj rozeznać moją drogę
           abym był Tobie wierny
           wedle swego powołania …
             * * *

     droga światła
     to droga miłości …

                                                                                                        


          * * *

        miłość
  to czas spełnienia …

        CZY  ONI  PRZEMIJAJĄ?

        tylu ludzi wspaniałych
        tych nie nagłaśnianych przez media
        i artystów bardziej znanych
        już przeminęło w ciele

        ale pozostali w pomniku wiecznym
        swego Bożego pięknego ducha …

                                             2019.05.06

                 ZIEMSKIE  ŻYCIE

                 w pokojach naszych dni 
                 zapalasz światła słońca

                 a potem układasz nasz czas
                 w sny

                 dzień po dniu
                 bez końca …                                                                                                    

                             * * *

nieśmiertelna dusza pamięta każdą łzę
i każdą miłość pamięta …            * * *

Poezja to spacery
po ogrodach słów …
              * * *

całe życie człowieka
to sianie
i owocowanie …
                                                                                                                     * * *

wszystkie twoje słowa
jak ziarna
przyniosą dobry lub zły
urodzaj …

                     2019.05.09

      … ABYŚCIE  SZLI  I  PRZYNOSILI OWOC
                                                                                 /J15,16/

                                          jak człowiek oddycha
                                          i otwiera oczy
                                          i sprawne ma ciało

                                          - jeszcze może wiele … 


                              DESZCZ  Z  NIEBA

                                         ożywcze strumienie
                                         wysychają bez deszczu …   


                                                                                                        

                * * *

     czas ludzki wiruje
pomiędzy pamięcią a marzeniem …        GDY  NIE  KOCHASZ

                           gasną słońca
                           dzień po dniu

                           -  nasze szanse
                            gasną …                 NA  TYM  ŚWIECIE
              (żartobliwie)

                               jeden przeżywa
                               drugi przeżuwa …
                                                                                                                   * * *

cóż po słowach gorących …
gdy serce zimne …
                               * * *

                   czemu taka pycha
                   i chciwość diabelska
                   panuje na tym świecie …
                    *
               *       *

      kto się wywyższa,
      poniża samego siebie …

                         12 maja 2019 roku


                                                                                                

                * * *

        jaki jest świat,

        takie jego piosenki,
        filmy,
        programy …

 GDY  SŁUŻYMY  MAMONIE

                  od oszczędności
                  do chciwości
                  czasem
                  niedaleka droga …

              * * *

pamięć jest wieczna
jak wieczne życie …                                                                                                     
           DZISIAJ  -  W  DOBIE  REKLAM  
          i  gazet reklamowych

                        ten świat to chyba polega
                        na kupowaniu i sprzedawaniu …

                        gdy w cień schodzi człowieczeństwo
                        humanizm dobroć i poezja …
              * * *

  czas dogoni ciebie
  i zatrzyma w biegu …

                    14 maja 2019 roku

              PSIA  BEZDOMNOŚĆ

             z powodu też ludzi
             którzy  p o z b y l i   s i ę
             swoich czworonożnych  p r z y j a c i ó ł …    


                                                                                               

               
           NIEPRAWDA, ŻE  ZAWSZE

                            najlepszą odpowiedzią
                            jest brak odpowiedzi …
           * * *

       mijają dni
       przemijają nasze słowa …
       jak puste pociągi

                             15 maja 2019 roku

         PRAWDZIWA  DZIŚ
          E  P  I  D  E  M  I  A

                     (oprócz nadużywania alkoholu
                      i używania wulgarnych słów)

                  papierosy nie przysparzają
                  mądrości
                  nie dają sercu uspokojenia
                  ani zdrowia ludziom
                  jedna ich paczka
                  to cena sześciu bochenków chleba …


                                                                                                     

               * * *

 jeśli masz jeszcze czas,
 nie marnuj go …    
            * * *

wśród tysięcy ulic
i drapaczy chmur
kochający  NIE ZGUBIĄ SIEBIE …

                         17 maja 2019 roku

      PRZED  PEŁNIĄ  DNIA

             przed wschodem słońca
             moczą się rosą
             nasze łąki
             i ogrody …

                                                                                                        GDY  PATRZĘ  NA  TEN  ŚWIAT

                     nie wiadomo na pewno
                     czy jest już także
                     generacja zdegenerowanych …

                     * * *

dopóki krzywd nie naprawisz
nie łódź się, że jesteś sprawiedliwy …


           * * *

krzywdzić innych
i czuć się sprawiedliwym
- czysty  f a r y z e i z m …


                                                                                                      


  ŻYCIE  JAK  SEN

          noce są pełne snu
          i dni są pełne snu …

TWOJA  NAJPIĘKNIEJSZA  SZATA

                          szata miłości jest twoim
                               jedynym pięknem
                                    i blaskiem …

                                                 19 maja 2019 roku, Niedziela

            * * *

  chciwość jak dymy
  zatruwa powietrze naszych dusz …
                   * * *

na miłość zawsze jest czas
nawet jeśli czasu nie ma …                                                                                                          

     PO  WYBORACH

          niektórzy myślą
          że dzięki swojej władzy
          są wielcy …

              * * *

naszych imienin czas
rocznic i urodzin
dostrzegają tylko
kochające oczy …

          * * *

czas jest lustrem
w którym odbija się
twoje życie …

                    24 maja 2019 roku

                                                                                                         


W S P Ó Ł C Z E Ś N I   JUDASZE

                            dla krzywdzicieli
                            to nie radość
                            ale odór pieniędzy …
               * * *

nie dojdziemy do siebie
idąc po obręczy ciszy …

                    24 maja 2019 roku

             * * *

miłość jest czynem
ducha i ciała …

                    25 maja 2019 roku

                                                                                                         

          
                  * * *

cierpienia ludzi nierzadko
są jak lawiny
popychają kolejnych …

są jak ogień
zajmujący kolejne drzewa …

                        2019.05.25

                          * * *

co jest pokarmem na tym świecie?

- miłość Twoja
 i tylko Twoja …

                      * * *

udawanie przyjaźni gorsze jest
niż jej brak …

                           2019.05.26


                                                                                                   


      ZANIM – TWÓJ  NIE  ZATRZYMA  SIĘ
             C   Z   A   S

                spójrz na zegar
                i na upływający czas …

                komu jesteś winien
                ile … jak …  i co …

          * * *

  dni coraz mniej
  chociaż wciąż jeszcze witasz
  kolejnego Sylwestra …   NIEKTÓRYM  GŁOSZĄCYM

               ten nikogo nie rozpali,
               kto nie ma w sobie ognia …

                                                                                                     
                                                                                                            

        *  *  *

upływający czas
jest jak ogień

- wypala twoje życie …
DZIEŃ  PO  DNIU
             ZIEMSKIM

chodnikami ulicami
przemierzamy

czy w stronę miłości …

                    *  *  *

          napraw krzywdy …
          inaczej nie spodobasz się Bogu …

                                                                                                          


                      *  *  *

                                   Wiara bez uczynków
                                    jest martwa
                                                Jk 2,17

wiara
p r z e z   m i ł o ś ć
żywa jest
i prawdziwa …
         *  *  *

bez przerwy czas
staje się przeszłością,
a teraźniejszość jest tylko
mgnieniem …

                         29 maja 2019 roku
                *  *  *

pięcioro bardzo dorosłych
wiekiem tylko w tym młoda jeszcze kobieta
przed koszmarną nieczynną fontanną
głośno bluźnią na ławce przy ławce
piją palą


gdzie jest ich dzień narodzenia
ich szkoły podstawowe
ich pragnienie szczęścia Boga
i miłości …                          *  *  *

tylko w Bogu i z Bogiem wszystko jest
w pełni piękne
i w pełni szczęśliwe
kojące …


                                                                                                          


  TAK  CZĘSTO

więzy nasze niszczą egoizm
a władza ład wśród ludzi …
         *  *  *

prawdziwie bogaty
to człowiek jest w dobro,
a nie w pieniądze …

                     31 maja 2019 roku

ZASTANÓW  SIĘ NAD  TYM

          brak aktywności i reagowania
                     jest często złem …                                                                                                                
              *  *  *

najgorsze wśród ludzi
są fałszywe kłamliwe słowa
                *  * *

słowa mogą skrzywdzić
i wiele zniszczyć mogą …
        *  *  *

dziś więcej słów
niż czułości …


                                                                                                                

   . . . JEZUSIE

w osamotnieniach naszych
                przyjdź
               i bądź …         

                 *  *  *

w tym wielosłowiu miłości      
tak mało miłości …
                        *  *  *

nieobecność bywa zdradą …

        

                           

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):