Zasłony ciszy

                                                                      
                                                                                                    

                                                 *  *  *

                                     słowa Boga nigdy
                                     nie padają bezowocnie …
                                                       {por. Iz 55,11}                                                      * *  *

                                    życie jest wtedy, kiedy jest 
                                    miłość …                                                    *  *  *

                                           Opatrzność Boża
                                           to miłość i troska
                                           o każdego z nas ….


                                                                                                                     

                                                      *
                                                *         *

                                      w okolicach Reszla
                                      zosta
ł mój czas

                                      jak tamtejszy zamek
                                      jak bajeczny park

                                      w
śród domów ludzi i aut
                                      mój czas zosta
ł z Tobą

                                                                                                                

                                                                  *  *  *

                                                       ewangeliczna szata
                                                       to serce pełne
                                                       miłości
                                                                    (por. Mt 22,11-14)      


                                                                         *  *  *

                                                    noc przychodzi po każdym dniu 
                                                    i słońce wschodzi
                                                    po każdej nocy …        


                                                                                                           

                                                                      *  *  *

                                                   prawda od Boga
                                                   nie każdemu smakuje …

                                                                      8 kwietnia 2019 roku 


                                                                      *  *  *

                                                          rocznice … akademie …   
                                                          wiersze … żeby tak
                                                          przed nimi i po nich  
                                                          miłości więcej było …


                                                                      *  *  *

                                                          kolejne dni spadają
                                                          jak deszcz …

                                                                     *  *  *

                                                              być za bogatym
                                                              czasem znaczy biedę …


                                                                                                                    

                                                                       *  *  *
                                                               
                                                               nie wiesz co cię
                                                               spotka za bramą
                                                               wieczności …  


                                                                          *  *  *

                                                             za życia prezentujesz  
                                                             się kim jesteś … nie
                                                             żyje się jeszcze raz
                                                             na doczesnej ziemi
                                                             po śmierci …       


                                                                                 *  *  *

                                                               czasem ludzie giną jak ćmy
                                                               w ogniu życia …  


                                                                           TAK  BYWA

                                                                           jest czas miłości …
                                                                           czas nadziei …
                                                                           … i czas bólu
                                                                                                                  

                                                                                    *  *  *

                                                                     widzę rząd nekrologów
                                                                     przed Dworcem PKS w Ostrołęce

                                                                     tak   c i ą g l e
                                                                     P R  Z E M I J A M Y …

                                                                                                    11 kwietnia 2019 roku


                                                                                    *  *  *    

                                                                  żeby pięknie odpoczywać ,
                                                                  trzeba się mądrze natrudzić …


                                                                                 *  *  *

                                                             dla Boga te papierki pieniężne  
                                                             niewiele znaczą
                                                             ale twoje serce …   


                                                                             *  *  *

                                                                   świty i zachody
                                                                   najczęściej są chłodne
                                                                   wśród dni …                                                                                                                       

                                                                           *  *  *

                                                                       Każdy z nas
                                                                            musi za siebie żyć
                                                                                   i za siebie owocować …                                                         TACY  BYWAJĄ  LUDZIE

                                                                 najpierw Ci rzucali palmy  
                                                                 a potem nałożyli ciernie
                                                                 i krzyczeli: U K R Z Y Ż U J! …         
                                                                      
                                                                                             Niedziela Palmowa,
                                                                                                      14 kwietnia 2019 roku
             

                                                                            *  *  *

                                                                 nie wystarczą tylko
                                                                 z e w n ę t r z n e
                                                                 teatry i inscenizacje
                                                                 aby było lepiej … 


                                                                                                                    

                                                                                 <
                                                                           >          <

                                                      ceramiczni żołnierze w Chinach …
                                                      i my nieraz tak stoimy obok siebie …

                                                                            *  *  *

                                                                  interesowna miłość 
                                                                  nie jest miłością …     

                                                                                   *  *  *

                                                             światłem jesteś, życiem, prawdą
                                                             i drogą, dlatego nie błądzimy …

                                                         ROZRACHUNEK  Z  MIŁOŚCI 

                                                                                   motto: Jaką miarą
                                                                                                      sami mierzcie, taką
                                                                                                      i wam odmierzą  /Mk 4,24\

                                                        zapominamy czasem że nam Jezus
                                                        kiedyś przypomni te słowa:

                                                        „COKOLWIEK  uczyniliście jednemu 
                                                        z tych braci najmniejszych,
                                                         MNIEŚCIE  UCZYNILI” …    /por. Mt 25, 31-46\

                                                                                                17 kwietnia 2019 roku
                                                                                                                         

                                                                    *  *  *

                                                               zachody uczą
                                                               że wszystko zachodzi
                                                               na tym świecie …

                                                                        *  *  *

                                                                wielka krzywda
                                                                - wielki grzech …

                                                                                  Wielki Piątek 2019 r.


                                                                           * 
                                                                       *      *

                                                           słowa mogą zadziałać 
                                                           dlatego piszę

                                                           wiersze są jak barwy farb
                                                           na ścianach słów 

                                                           mogą zadziałać
                                                           więc piszę …    
                                                                                                                                                                                           *  *  *

                                                           ciało jest święte
                                                           dzięki duszy
                                                           która je ożywia
                                                           i przez które
                                                           się wyraża …
                                                         KOLEJNA  WIOSNA 

                                                          słońce rozwiesza
                                                          zielone zasłony wiosny

                                                          we mnie obracają się
                                                          wszystkie przeszłe cztery pory roku

                                                          patrzę na ufne gołębie
                                                          w Miejskim Parku

                                                          i na psy spacerowiczów
                                                          nieraz bardziej wierne od ludzi …

                                                                                            Ostrołęka, 2019.04.19

                                                                                                                   


                                                                               *  *  *

                                                                możemy wszystko zaspać
                                                                przegapić
                                                                jak głupie panny
                                                                bez oliwy miłości …
                                                          ŻYCZENIA  DLA  CIEBIE

                                                              niech Jezus Zmartwychwstały
                                                              prowadzi cię
                                                              drogą miłości w tym życiu

                                                              niech daje ci
                                                              zawsze i wszędzie
                                                              szczęście …                                                                  
                                                                 BĄDŹ  POBOŻNY, BO 

                                                                        słów tyle
                                                                            a działania mało …
                                                                                                                                                                                                                                
                                                          KOCHAJ  BLIŹNIEGO  SWEGO
                                                                                        (por. Mk 12,28)            
                                            
                                                                                   brak miłości 
                                                                                    jest zdradą …
                                                                                     *  *  *

                                                              nieraz liczymy skrzętnie pieniądze 
                                                              a nie znamy ceny miłości …

                                                                                           22 kwietnia 2019 roku
                                                                              *  *  *

                                                                   zanim noc nadejdzie
                                                                   nie zostawiaj śmietniska w sumieniu …  

                                                                                                         


                                                                                       *
                                                                                *           *

                                                                                    motto:
                                                                                                  „/…/ z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,   
                                                                                      Dwie tylko: poezja i dobro
ć … i więcej nic /…/”   
                                                                                    
                                 Cyprian Norwid, Do Bronisława Z., 1879 r.

                                                                       tylko czułość i poezja
                                                                       poderwą ten świat
                                                                       do niebiańskich lotów …                                                                                     * * *

                                                                                   drogą 
                                                                                   bez miłości
                                                                                   nigdzie nie dojdziesz …

                                                                                                        24 kwietnia 2019 roku  
                                                                                      *  *  *

                                                                      dni nie wrócisz przeszłych,
                                                                      więc żyj mądrze i pięknie …    


                                                                                                                          

                                                                        CMENTARZ

                                                                          tu zmarł czas
                                                                          t w ó j …


                                                                               *  *  *

                                                                    czasem czas płynie
                                                                    na twoją niekorzyść …

                                                                                           25 kwietnia 2019 roku


                                                                             *  *  *

                                                                   Zaczynam właśnie
                                                                   nowy dzień
                                                                   snem     

                                                                   a ze świtem
                                                                   rzeczywistością
                                                                   tego świata …

                                                                                       2019.04.26, godz. 00:00  

   
                                                  
                                                                                                                                                                                        *  *  *

                                                                 tak często
                                                                 marnotrawimy
                                                                 s  e  r  c  e
                                                                 siły
                                                                 i czas …       


                                                                         *  *  *

                                               wodą utrzymujemy w higienie ciało
                                               modlitwą utrzymujemy w miłości duszę …                                                                   *  *  *

                                                                 tęsknota
                                                                 za miłością
                                                                 t  o    b  ó  l

                                                                 zwłaszcza u zdradzonych
                                                                 i opuszczonych
                                                                 przez egoistów …      


                                                                                                              

                                                                       *  *  *

                                                           ciągle zapisuję czas
                                                           którego już nie ma

                                                           i czas który na pewno
                                                           nadejdzie

                                                           w szumie jesiennych liści  
                                                           wokół małego kościółka
                                                           gdzie krzyż miłości dotyka gwiazd …                                                                              *  *  *

                                                                jeśli jesteś katolikiem,
                                                                postępuj po katolicku
                                                                - wedle zasad miłości …
                                                                                                                                                                     JEST  I  TAKA  MŁODZIEŻ
                                                                  (daleka od poezji)  

                                                                    byłem na spacerze 
                                                                    okazało się że chłopcy
                                                                    z pierwszej klasy
                                                                    szkoły średniej
                                                                    wysławiali się głośno
                                                                    wulgarnie


                                                                    zwróciłem uwagę
                                                                    nie padło nawet słowo:
                                                                    przepraszam 
                                                                    tylko cyniczne samozadowolenie
                                                                    pycha i bezczelność …

                                                                                                    2019.04.29, poniedziałek
   Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):