z cyklu "Rozsupływanie czasu"

*

*         *

nigdy nie zapominaj

o miłości innych,

jaką Cię obdarzyli …

 

 

 

 

 

DROGA  KRZYŻOWA  DZIŚ

 

czołgają się dni

zmęczone brutalnością świata …

 

                                                   7 marca 2019 roku

 

 

 

 

*   *  *

 

kto idzie z Tobą, Jezu,

żyje w miłości i w prawdzie …

 

 

 

 

*  *  *

poświęcić siebie jak Jezus -

oto twój przykład i największy

wzór …

 

                                                   9 III 2019 r.

 

 

 

*  *  *

Siewca Boży sieje mądrość,

ale jej owoce zależą

od naszej duchowej gleby …

 

 

 

 

*  *  *

literatura powinna stać

na straży piękna i miłości,

a zwłaszcza poezja …

 

                                                   12 marca 2019 roku

 

 

 

 

*

*          *

wysyłam swoje wiersze

jak ziarna …

 

 

 

 

*

*         *

dni przemijają, a zwały

krzywd leżą na poboczach

naszej pychy

 

 

 

 

 

*

*           *

ulicami naszej przeszłości

spaceruje pamięć, myśli

i słowa  …

 

 

 

 

*

*          *

Miłości obca jest pycha, egoizm,

niesprawiedliwość, niegościnność …

 

 

 

 

 

*

*       *

wygrany los

- to przeżyte życie

w miłości …

 

 

 

*

*        *

żaden dzień taki sam

nie jest

choć ucieka

tak szybko …

 

 

 

 

 

*  *   *

dziś bardziej potrzebni są

miłujący niż specjaliści

od słów jedynie …

 

                                                   17 marca 2019 roku

 

 

 

 

*  *  *

świat nie potrzebuje samych

gładko mówców – potrzebuje

miłości i chleba …

 

                                                   17 marca 2019 roku

 

 

 

*  *   *

ludzie nieraz wypowiadają

słowa miłości dozgonnej

i wiecznej, a potem postępują

niewiernie i podle …

 

 

 

 

 

*

*          *

czas nam dałeś

by kochać

nie okradać

z serca

i z pieniędzy …

 

 

czas nam dałeś

by iść z Tobą

by kochać

a nie krzywdzić …

 

                                                   18 marca 2019 roku

 

 

 

 

 

*  *  *

nie wolno dla pieniędzy

sprzedać duszy i zdradzić

Boga … (patrz i por. : Judasz)

 

 

 

 

*    *   *

miłość jest jak

wiecznie kwitnąca róża

w ogrodach muzyki,

piosenki i poezji …

 

 

 

 

 

 

KAWALKADA  SŁÓW

 

słowa opadłe

tańczą walce

tanga

polonezy

 

i pogrzebowe marsze  …

 

 

 

 

 

 

*  *  *

pamiętam z wdzięcznością o tych,

którzy okazali mi miłość …

 

 

 

 

*

*             *

wielu odeszło od Jezusa,

a potem przed Jego Męką

uciekli wszyscy … świat

przychodzi i odchodzi

 

                                                   22 marca 2019 roku

 

 

 

 

 

*

*       *

miłość muzyka i poezja

to trzy siostry

żyjące w ogrodach piękna i światła …

 

 

 

 

 

*  *  *

przedziwnie utkałeś

to życie z dni i nocy -

ciemnych i rozgwieżdżonych …

 

 

 

 

*

*        *

człowiek podobny jest

do księżyca: ma swoją

widoczną na tym świecie

stronę, i niewidoczną …

 

 

 

 

*  *  *

nieraz udajemy

biednych będąc

po prostu chciwi …

 

 

 

 

 

*  *  *

szczęścia w niebie

nie brukuje się

pychą, egoizmem

i banknotami …

 

 

 

 

*  *  *

gdy wszystkie dni

zamkną się w skrzyni śmierci,

pamiętaj że w nich jest

całe moje życie - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

*  *  *

słowa bywają jak ptaki

niosące kojąca ulgę …

 

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):