z cyklu "Morze jesiennego słońca"

* * *

jeśli kochasz,
światło piękna i dobra
jest w tobie …


 * * *

milczenie bywa mową
zdrady
i niewdzięczności …


* * *

człowiek bez miłości
nie przeżyje długo

- jak róża
 bez wody …

                                                                     11 października 2018 roku  


* * *

czy można kochać
samym ciałem, nie
sercem …

                                                           

* * *

choćbyśmy nie wiem jak
wątpili w miłość …
- bez niej się nie da żyć …
 

                         *
                        *      *

                      z biegiem lat
                      zmienia się wiele
                      nie tylko wygląd
                      wsi i miast
                      nie tylko twarze
                      nasze ciała 
                      ale też i dusze serca
                      odchodzące od siebie
                      lub łączące się mocniej
                      jak dwa w jednym …


                                               
   W  RAMIONACH MIŁOŚCI

         miłość otula ludzkie serce
         ukojeniem * *


          * * *

jakże trudno było
kochać Tego, który nas tak bardzo
u  m  i  ł  o  w  a  ł  + + +


                    *  *  *

człowiek nie tylko potrzebuje,
ale nieustannie pragnie miłości
w całej jej rozpiętości duszy i ciała

życzę ci jej dziś i zawsze – miłości,
która jedynie dać może szczęście
                                                    


               *  *  *

       weź do serca to,
       że tylko przechodniem
       t u  jesteś …


                    *  *  *

milczenie bywa mową
zdrady
i niewdzięczności …               *
           *      *

                  J. J.

wszystko przypomina
mi Ciebie
Twoją dobroć Twoją twarz

w kilometrach godzin
się grzebię
Twoja wierność
dodaje mi sił

                                                          Gdańsk, 1991.08.24
                                                  


                              *  *  *

          każdy sposób jest dobry,
          żeby przekazać innym coś
          dobrego, mądrego
          i pięknego – tak …                          *  *  *

     ten świat jest rzeczywiście
     pełen egoizmu i pychy,
     a powinien pokornie kochać …                                                     


                           *  *  *

               kolejne mgły ciszy
               zasłaniają nas samych …                           *  *  *

            czas jest jak piasek …
            zasypie twoje życie …                          *  *  *

           chcemy być szlachetni
           i mądrzy … czy potwierdza
           to nasze życie …               PRZED GŁOSOWANIEM

                        będą niedługo urny …
                        i wybory będą …


                                                                                                         *  *  *

                      wszyscy sami
                   kształtujemy swoje dni
                   od nich zależy najwięcej

                                 *  *  *

                       łaska Twoja, Jezu,
                       nie zna odległości
                       ani czasu …                                       *  *  *

                      jestem o sześćdziesiąt lat  
                      bliższy Twemu Niebu
                      przeminęły szkoły
                      dzieciństwo młodość

                      jesienią sfruwają
                      z drzew lat
                      ptaki kojącej nadziei …   
                                                    


                     *  *  *

                  cmentarze -
                  czas zamurowany
                  betonem …                     *  *  *

     tylko dobro człowieka
     pozostaje po nim …            *  *  *

   na kartach czasu
   coraz więcej słów
   coraz mniej miłości …        FRASZKA  WYBORCZA

                  to co mamy
                  wybieramy …

                                      2018.10.21
                                                       


             
*  *  *

… szkoda, że ten świat
nie usuwa bałaganu ducha,
a wciąż prześladuje naśladowców
Jezusa               *  *  *

dziś jest zawsze dla dziś,
a jutro to już nie jest
wczoraj …                   *  *  *

obłuda jest jak spróchniały
most
oparty na balach pychy
i egoizmu …

                        2018.10.23        *  *  *

Życie to ciągłe
wybory
i skutki tych
wyborów …


                                                            
       *  *  *

kto bez Boga
sieje, ten nie zbierze
żadnego
dobrego owocu                  *  *  *

życie to ciągły przemarsz
dni i nocy …               *  *  *

cisza cmentarzy usuwa
tęsknoty ból i lęk …        *  *  *

rzucanie petów …
zaśmiecanie parków …
lasów …
to nie jest chrześcijańska
miłość …
                                                           


    *  *  *

czasem noc
ma ściany ciemności
oddzielające nas
od siebie …     JESIEŃ  W  DESZCZU

                buro
                i ponuro …              *  *  *

WSZYSTKO od Ciebie mam,

więc   t  r  w  a  m …       *  *  *

czasu tak mało …
a jednak nie kochamy …
                                                        


           *  *  *

wygrywa w życiu ten,
kto kocha …           *  *  *

jakże daleko nieraz
nam od słów pięknych do życia
zgodnego z nimi …            *  *  *

nie wystarczy chodzić
do kościoła … trzeba
jeszcze żyć miłością …                   *  *  *

ludzie powinni posługiwać się
nie tyle obcymi językami,
co językiem miłości …
                                                      


               * * *

szukamy dobra i piękna
ono jest w miłości …                    *  *  *

budujmy bardziej dusze … niż
mury …                      *  *  *

tyle maluje się serc na papierze …
na ekranach … czy ofiaruje innym? …


       

              w  wigilię  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH (I)

                  pamiętajmy, że w dzień
                  Wszystkich Świętych
                  wspominamy naszych świętych,
                  a więc bardzo szczęśliwych ludzi …


                                                      


                   w  wigilię  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH (II)
                  
               
życzmy sobie miłości,
                        bo tylko ona daje szczęście
                        i jedynie ona rzeźbi w nas
                        świętość …                         *  *  *

              świętość człowieka
              jest jego miłością …                     MYŚLI  CMENTARNE

                       jeśli skrzywdziłeś,
                       nie licz na wdzięczną pamięć …


                        *  *  *

               wypalą się znicze …
kwiaty zwiędną … ale zostanie miniony
                   czas w nas …                                                      


              *  *  *

           czas ucieka …
           aż do ostatniej
           kropli dni tego życia …


                     *  *  *

       tylko Ty, Boże, kochasz
       najwierniej, najmocniej
       i na wieczność …

                             *  *  *

        póki życie trwa … jest szansa
                       na miłość …


                          *  *  *

           co w życiu wybierzemy,
           to mieć będziemy …  
                                                        

                              *  *  *

                    jacy są obywatele,
                    taki jest naród …

                                         *  *  *

                  niewdzięcznicy, złodzieje i zdrajcy
                  gubią własne szczęście …


                                  *  *  *

                        obrzydliwością jest
                        niewdzięczność, wyrachowanie
                        i pycha człowieka …


                               *  *  *

                 największym zdrajcą
                 świata był Judasz …
                 ale są też i inni …                                                    


                            *  *  *

              Jezus wymaga tylko
              szczerości i miłości …                      *  *  *

                  wycieka czas
                  a z nim to dobro
                  którego nie spełniłeś …                                  *  *  *

               prawdziwym zwycięstwem
               jest miłość, której owoce
               zostawisz po sobie …                               *  *  *

                      gdy opuszcza się
                      miłość, przychodzi
                      samotność i ciemność …                                                                                        *
                                 *        * 

                       znowu przyszła noc
                       zasłoniła dzień
                       zimną kotarą …

                       wśród ścian domów
                       myśli słowa …

                       i cisza głębokiego
                       snu …


                            *  *  *

                        czas miłości
                        jest czasem zbawienia …


                                      *  *  *

                       noce miną … przeminą
                       dni … zostanie twój ślad
                       na drodze życia …                               *  *  *

                      niektóre nadzieje
                      to czas przewieje …

                               *  *  *

                        kochając
                        jesteśmy w pełni wolni

                                  *  *  *

                      mówić patriotycznie 
                      a być patriotą
                      to czasem dwie różne rzeczy …


                                   *   *   *

   wielu młodych i dorosłych wielu nikotyzuje się
   bluźni … zaśmieca …
   gdzie jest nasza wolność …                                                  


                           *  *  *

                tak bardzo boli życie
                bo sami sobie nieraz
                gotujemy ten los …                            *  *  *

                 gdy minie czas,
                 stracisz szansę na miłość …   


                          *  *  *

          kolejne nasze urodziny …
          kolejne szanse, które mieliśmy …


                             *  *  *

        krzywdzisz tych, którzy ci zaufali
        - a których porzucasz …                                                        


                     *  *  *

         D z i ś   jutro będzie
         twoją przeszłością …                         *  *  *

      O północy otwierają się drzwi
      nowego dnia …


                          *  *  *

           jak drzwi nie otworzysz,
           nie wejdziesz …


                          *  *  *

            czasem gdy potopimy
            talenty, szukamy ich
            w gwiazdach …

 

 

                                                         

                        *  *  *

                   ucieka czas …
                   ucieka życie …
                   w życie inne …                             *  *  *

              trudno jest znowu ufać,
              po kłamstwach
              i zdradach …
                              *  *  *

                   rani czas, gdy ranią
                   słowa
                   i cisza bez słów …                            *  *  *

                   pycha jest gorsza
                   nawet od chciwości … 
                                                         


                            *  *  *

             na tej ziemi jest wiosna
             naszych dni, a w wieczności
             - lato …                              *  *  *

           odpocząć to można po pracy,
           a nie od miłości …                                  *  *  *

                 trzeba dawać temu światu
                 dobro i prawdę …


                              *  *  *

         jeśli niszczysz własne szczęście,
         nie dziw się, że cierpisz …  
                                    


                              *  *  *

            jako ostatnie przemawiają
            cmentarne płyty …

                               *  *  *

               gdy nie będziemy kochać, 
               ludzie zapomną o nas …


                              *  *  *

              wszystkie twoje słowa myśli czyny
              Ida w wieczności bieg …   


                              *  *  *

                         pobożność
                         to nie same słowa …
                                                     


                        *  *  *

                  CZYNY o tobie
                  świadczą, nie obietnice
                  i puste słowa …                              *  *  *

                 pycha pociąga za sobą
                 zazdrość
                 egoizm i kłamstwo …


                             *  *  *

                  wciąż okłamywani
                  coraz bardziej nie
                  wierzą temu światu …


                        *  *  *

                    Nie kradnij! -
                    nakazał Jezus 
                                                           


                        *  *  *

     chodzi o to, aby wszystkie
     dni twego życia były wielkie
     i szczęśliwe miłością …


                       *  *  *

              wśród dni i nocy
              czas przechodzi
              mija godzina za godziną
              i naszych losów bieg
              krzyżuje się czasem ze sobą …  


                      *  *  *

              nie krzywdź siebie
              i innych – to zło i grzech …
                                                        


                         *  *  *

           nieraz szukamy szczęścia
                        daleko
           poza sobą mając je
           w zasięgu ręki …                         *  *  *

              kto okrada bliźniego 
              - krzywdzi go i nie kocha …


                              *  *  *

              grzeszysz, gdy opuszczasz
              tego, kto ci zaufał …


                          *  *  *

                   tam podążasz
              gdzie serce podąża …
                                                    


                     *  *  *

              przyszła noc
              i kolejny dzień
              odszedł do wieczności …                              *
                       *           *

                 trwamy
                 w tęsknocie za Tobą
                 suną szybko dni
                 pośród pracy posiłków toalet
                 starań o doczesne rzeczy


                trwamy
                dzięki Tobie Twojej łasce
                i niewyobrażalnie wielkiej
                miłości …                               *  *  *

                  wszystkie drogi świata
                  prowadzą do Ciebie …                             *  *  *

             cisza może być  MUREM
             między nami …

                          *  *  *

                   plącze się czas
                   i miłość
                   wśród reklamowych
                   telewizyjnych śmieci …     


                                                                 *
                                                         *          *   
                                            rozdrapany czas
                                                                     jak rana …
                                                                     nosimy serce
                                                                     coraz ci
ęższe są dni
                                                                     gdy opadają zmęczeniem
                                                                     przemokłe pychą i zdradą

                                                                     czas
rozdrapany
                                                                     jak rana 
                                        pami
ęć która nosi ból
                                    z dnia na dzień
                                    i serce pełne pełne nadziei
                                    wśród mijających dni …

                                                                                                  1  grudnia  2018  roku


                                                           

                       *  *  *

        tyle piękna dałeś, Boże,
        w przyrodzie
        daj i w nas …

                                     2018.12.03

                     *  *  *

      czas twój się skończy
      pamiętaj o tym
      Kochaj …

                       *  *  *

          żeby wejść na szczyt,
          trzeba czasu, wysiłku i trudu …


                        *  *  *

                   bez wysiłku
                   nie ma owocu …
           
                                                       

                      *  *  *

         życzę Ci przeżywania
         tego ziemskiego czasu
         w duchu kojącej miłości …

                     *  *  *

         bywa nieraz tak, że
         kto ma za dużo, to mu
         za mało … 

                    *  *  *

        brak miłości to noc,
        po której nie wschodzi słońce …

                                                                      2018.12.08
                           *  *  *

             gdzie pycha i chciwość,
             tam miłości mało …


                           *  *  *

           czasem recytujemy tylko  
           słowa o miłości,
           a nie kochamy …

                          *  *  *

      mijamy się … gdy nasze dusze
      biegną w różne strony …


                       *  *  *

   zawsze zamyka się wieko dnia …
   … twoja przeszłość …


                        *  *  *

        jak będziesz zamknięty
        jak forteca, światło z ciebie
        nie dojdzie do ludzi …      


                                                    

               ŻYJ  MĄDRZE

                 jedni przychodzą
                 drudzy odchodzą

                  my  j e s z c z e
                  trwamy …                           *  *  *

    Pan Bóg patrzy na wszystko
    co jest w nas
    i co czynimy mówimy …                    *  *  *

           pycha niektórych
           skrzywdziła i okaleczyła
           wielu …


                             *  *  *

         kto zasuwa szczelnie zasłony
         w słoneczny czas, ten
         żyje w półmroku …

                                  2018.12.13
                                                          


                 FRASZKA  RELIGIJNA

                          słów Bożych wiele
                          w świętym Kościele …

                                        *  *  *

                    chłodny dotyk dni jest czasem
                    dotykiem bez-serca …


                                    *  *  *

                   jeśli skrzywdziłeś bliźniego
                   - napraw zło; dopiero potem
                   składaj ofiarę …


                                *  *  *

                        czas nie goi ran,
                        tylko oddala od siebie …                                  *  *  *

               niepamięć – niewdzięczność
               jest jak cmentarny piasek,
               na którym leżą zimne płyty …

                                                                                                 17 grudnia 2018 roku 


              NA  JEDNYM  ZE  SPOTKAŃ

                              zaczęli od balu
                              skończyli w szpitalu … 


                                *  *  *

                 Nieraz modlitwą jest to,
                 co człowiek robi na pozór
                 niemodlitewnego …


                                *  *  *

                     Fałszywe przyjaźni  
                     są krzywdą i zdradą …


                             *  *  *

                  czas mija … mijają
                  szanse …

                           *  *  *

                 Na murach nocy 
                 rozbłyska Twoje wierne
                 niebiańskie światło …


             TO  STRASZNE … TAKŻE  NOCĄ

               … piwo wódka … i papierosy 
               … i radość wniebogłosy …   


                                 *  *  *

         wzajemnie wierna i oddana miłość
         - szczęśliwe małżeństwo …     
                                                          

                            *  *  *

                 mamy upominki …
                 choinki … czy mamy
                 siebie …

                         *  *  *

               dziś się zamienia
     WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
     na  WSZYSTKIEGO NAJTAŃSZEGO …


                            *
                       *        *

        słowa bywają jak pociski
        i jak płatki róż …


                   *  *  *

    żeby wspiąć się na górę
    trzeba się natrudzić …

                                                    

                       *  *  *

         dzielisz się opłatkiem -
         to dziel się i miłością …


                         *  *  *

         nawet nie wiesz, że żyjąc
         wszędzie zostawiasz
         ślady …


                       *  *  *

           zanim się twój czas
           zatrzyma, nie zmarnuj
           swych dni i szans …

                                                                                     25 grudnia 2018 roku

                               *  *  *

           na skrzyżowaniu naszych dróg
           jest nieraz rozjazd serc
          i krzywd …

                                                          

                        *  *  *

          tyle tych smart fonów
          i komputerów, a miłości wcale
          nie więcej …

                           *  *  *

         chciwość, zazdrość, egoizm
         - to są dzieci pychy …


                        *  *  *

              w tłumie ludzi
              odnajdź swój świat
              i swoje niebo …


                     *  *  * 

           lepiej mieć kogoś
           szczerego i dobrego
           przy sobie niż tłum
           obłudników …


                                                            

                        *  *  *

ilość słów, nawet najpiękniejszych,
to jeszcze nie miara
miłości …


                       *  *  *

       Życie to ziemski marsz
       ku Tobie
       przez noce i dni …                     *  *  *

       ludzie nie odchodzą 
       w cienie cmentarzy

       - idą do wiecznego życia …

                                   31 grudnia 2018 roku
                                                                                        NADSZEDŁ 2019 ROK

                               Nie pomoże Nowy Rok
                               gdy miłości będzie mało
                               nie posuniesz się o krok
                               w tym co zwą: doskonałość

                               Nie pomogą żadne dni
                               jeśli serce jest z kamienia
                               bo zamknięte zawsze drzwi
                               zamiast światła pełno cienia …

                                                                       2019.01.01, godz. 00:27


                                   * *  *

                dobroć jest jak ciepłe słońce
                wyglądające w chłodny
                wietrzny czas …                    
                                                         


                      OSTROŁĘKA

                   jesteś jednym z miast
                   z miast tego świata
                   Twój płomień świeci
                   wstawiennictwem Jana Pawła II
                   Jezus spogląda na czas i życie
                   ostrołęckich córek synów …

                                                                                                    3 stycznia 2019 roku  

                                   *  *  *

               mówi się: antropocentryzm …
               a jak jest w praktyce …


                                 *  *  *

                    czas to dwie bramy,
                    którymi wchodzisz i wychodzisz …

                                   *  *  *

                  przechodzimy tylko przez
                  czas …
                  nie jesteśmy tu wiecznie                                 *  *  *

                   niejedne potoki słów
                   spłynęły … obłudy dni …                                *  *  *

                 Jest Przewspaniały Bóg
                 skoro tyle jest piękna
                 i dobra wokół nas …

                                            2019.01.07                             *  *  *

                zanim się nazwiesz
                sprawiedliwym, wpierw
                napraw krzywdy
                wyrządzone innym …
                                                     
                          

                         *  *  *

                  lubimy milczeć
                  także nie w porę
                  w czas śmierci przemówi
                  za nas
                  nasze przeszłe ziemskie życie …

                                                      2019.01.08

                          *  *  *

             … a czas sobie płynie …
                 aż do wieczności
                 twoich brzegów …   


                            *  *  *

       czasem ludzie są pośród siebie
      jak przypadkowe kamienie …
   


        
        

                                                                  

                                                   *                            
                   *       *                   

               Odtwarzam w sercu
                       czas
                       o barwach dobra
                       i zła

                       wspominam ścieżki
                       do Ciebie
                       Boże
                      
                       wśród zgiełku
                       tego świata
                       rozkrzyczanego

                       widzę na Twojej Twarzy
                       łzy sieroty
                       a w oczach – ból skrzywdzonych
                       a na Głowie – pogubionych ciernie …

                                                                                                               Ostrołęka, 11 stycznia 2019 roku

                                                       


                         ROZWAŻ

             czasu ubywa … dni ubywa …
                             szans …                                          NORWID
               NIE  JEST  TRUDNY

                     wkroczyłeś w nasze życie
                     na pozór taki trudny
                     niezrozumiany

                     czy tak trudno zrozumieć
                     życia sens wartość miłości
                     podłość i nikczemność

                     czy tak trudno docenić
                     piękno i prawdę i Boga
                                - źródło dobra wszelkiego …


                                
Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):