z cyklu "Czara ciszy"

               

     *

                       +


             wszystko rozmyło się
             deszcz słów
             o zimne tafle brutalnych dni

             wszystko wiatr porwał
             wiatr zdrad potajemnych podpisów
             jednych przeciw drugim
             na zawsze przeciw

             czas upokorzył miłość
             szaloną spontaniczną
             bezinteresowną
             upokorzył i zamurował
             cmentarnym wyrachowaniem

             gdzie wszystko ma pozór tylko
             prawdziwej wiary
             i wierności Bogu
             jeśli jest krzywdą zadaną wysoką
             jak góry sięgające Nieba

                                    *
                               *      *

                        idę powoli  
                        w Twoją stronę - -
                        - - - - - - - - - - - - - -       


                                   *  *  *

                   święci opuszczą ziemię
                   i czas

                   i pójdą
                   do Ciebie …

                                                                                                                              ŻYCZENIA  MOJE
                                                                                                                              DLA  CZYTELNIKA

miłości Ci życzę
PRAWDZIWEJ

nie takiej co trwa 6 lat, 3 lata, rok lub pół roku
- czyli takiej, której od początku nie było

bo były kłamstwa, wyrachowanie
pycha
zdrady

nie takiej, niby – wiecznej,
przysięganej na zawsze,
a ginącej
w lawie egoizmu

miłości Ci życzę
PRAWDZIWEJ
nie tylko w 2015 roku,
ale zawsze

                         2015 r.                                   *
                                   *         *

                                     naszych dwoje rąk
                                     i dwoje nóg
                                     oczu dwoje
                                     i mowa nasza

                                     - świętymi narzędziami dobra
                                      być powinny …

 

 

                                    *
                                    *        *

                                     idę powoli
                                     w Twoją stronę
                                     gdzie harmonia słów
                                     i życia
                                     gdzie nie ginie czas
                                     i przeszłość
                                     idę po śladach światła
                                              w Twoją dobrą stronę …     

 

                                        *  
                                       *       *
                                        
                                        słowa bez owocu
                                         - dom bez okien

                                  *
                                  *        *

                                   światło Twojego serca
                                      płynie do mnie wciąż …

                                                                    2018.02.09

 

 

 

 

                                 *
                               *          *

                               póki to życie trwa
                               każdy jego dzień
                               poświęcam Tobie

                               wśród dni i nocy
                               weź mój trud
                               i moją wdzięczność

                               za niezliczone dary
                               Twojej miłości

                                                                                                                     Ostrołęka, 11 lutego 2018 roku

                                                                                                                                                                      *
                                                                                                                                                                *          *

                                                                                                                                        nieraz gorący piec słów ostyga
                                                                                                                                        w ciemnej lodowatej ciszy …
 
                                           

  *  
*         *

rozbiegani wśród różnych

spraw

i własnych myśli uczuć

 

pragniemy wyciszenia

w sobie

ze sobą

 

odpoczynku

od życia

    dla życia … 

                                                            2018.02.14

 

 

 

                        MIŁOŚĆ  JEST  OBECNA

                     nie brak dziś
                     faryzeuszy
                     co mówią co innego
                     a co innego czynią

                     nie brak dziś
                     i ludzi wiary
                     którą żyją
                     przez miłość …

 

 
                         CIĄGŁE  CZEKANIE  NA  CZYN

                  słowa
                  … to tylko słowa

                                                                                 17 lutego 2018 r.

 

 

 

 

JUDASZ, MAMONA  I  ŚMIERĆ

Judasz sprzedał Miłość
za srebrniki

za które nie kupił
nic …

 

 

 

 

 

*  *  *

  wszystkie dni twoje spłoną
  i zaczniesz żyć od nowa …

 

 

 


  *
  *         *

   gdy opuścimy ziemskie pokoje
świat się zacznie piękny
i my piękni miłością …

 

 

 

         W  MIŁOŚCI

             niewierna   n i e o b e c n o ś ć
             jest kłamstwem

         i zdradą

 

 

 

*
*           *

na bezdrożach waszych słów

zostawiłem czas

ból

    i pamięć ...

 

 

 

 

 

*  * *

 kto wybiera Mamonę,
Bogu służyć nie może


 
* * *

zło nie prowadzi
do dobra. Dobro
buduje się dobrem

                                                                
                                                                                                                           

  * * *

wszelki smutek jest tam
gdzie nie ma miłości  *
  *         *

nie odmienisz żadnego zła
bez miłości

                                                                                                                         

                                                           
  MOC  SŁÓW

dobre słowa
budują wspaniały czas …

   *
   *       *

człowiek jest kruchy
jak liść

ale w Tobie Boże
jest mocny

dzięki Twojej łasce się trudzi
i owoc przynosi …

 

 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                    
          PO  SŁOWACH      

         tyle jest owocu,
         ile jest miłości …

  * * *

cóż nasze słowa są warte,
jeśli nie mają pokrycia w życiu …     

    * * *

małe pokoiki w blokach
nie przeszkadzają myśleć
i marzyć …  * * *

miłość jedynie
daje szczęście …                                                                                                                                

                                                                       
  JEŚLI  CHCE  I  MOŻE

  Kto szybko daje,
  ma większą miłość …

                                                                         


                                                   

  * * *

słowa to nieraz uciążliwy piach
na drogach naszych …


                                

          *
           *      *

        słowa i czyny
        rzeźbią nasz los …
  * * *

czasu nie cofniesz
ale możesz go
wypełnić dobrem …

                                                             

         *
        *      *

czas to pociąg
który nas niesie w Niebo …                                                              

„OTO  JA  JESTEM  Z  WAMI  PO  WSZYSTKIE  DNI,
  AŻ  DO  SKOŃCZENIA  ŚWIATA”

                                                            Jezus

                zanim spotkamy się
                z Tobą
                uleczysz nasze rany
                i otrzesz łzy …

                                                                   


    *
   *        *

noc przyszła kolejna
i niebo jest bliżej
Twoje …

                                                                                      
                                                                   

     *
      *         *

owoce miłości
rodzą przeszłe dni
i teraźniejszy trud …
  * * *

Słowa mają moc. Działają.
Jak czyny

                                                                                                               

         * * *

tylko słowa prawdziwej miłości
nadają temu życiu
szczęśliwy bieg …
  * * *

nie ma słowa
ani czynu
bez skutku
bez echa …                                                               


  * * *

dzień gaśnie
czas gaśnie

życie …
    *   
  *         *

stworzyłeś nas Boże dla miłości
i winniśmy kochać się
jak pragniesz …

 

                                                                                                                   
  

     *
     *       *

ziemski świat
zrosił deszcz z nieba
wschodzący dzień
czeka na słowa i czyny …

                    18 kwietnia 2018 r.


                                                                                                                

 


         * BOŻE *

                                                      kojący strumień miłości
jest w Tobie
jest z Ciebie - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        *  
     *         *

cały ten ziemski czas
i świat
p  r  z  e  m  i  j  a …    

                                                                                                                                                


PRZEMIJANIE  KU  NOWEMU


              słońce gaśnie
              światło gaśnie

              minął dzień … 


                                                               
                                                         


     TROSZCZ  SIĘ  O  WIĘZY

         ognisko do którego
         nie dokładasz drew

          w  y  g  a  ś  n  i  e …Choć czas przemija,
ma swoje skutki


po śladach czasu
każdy dzień odnajdziesz
i każdą noc

        *
        *      *

      tylko
      przemijanie
      jest pewne …

               *
              *         *

świat dzieciństwa to ogrody piękna i marzeń 
nie poniszczone jeszcze przez ludzi …

                                             Ostrołęka, 2018.05.03

                                                             *  *  *

Boża Opatrzność
to miłość pełna troski
pamięci i dobra …

        *
       *         *

ciągle zapisujesz nasz czas
na kartach wieczności …

  *  * *

cisza
niekoniecznie koi
w tym życiu …                                                                    


  * * *

zysk i miłość
to czasem wiatry
wiejące w przeciwne strony …

  * * *

miłość Boga
przychodzi jak ciepłe słońce
po chłodnej i ciemnej nocy …

     *
     *        *

nogami w gwiazdach
nawet jak będziesz
szczęścia nie zaznasz

bez serca …

       REFLEKSJE  POŚRÓD  NOCY

           wyrazić serce słowami
           - to sztuka

           wyrazić serce dobrocią
           - to miłość …

                                                           


      * * *

    Szczęście jest pięknem kochającym     
         


                                                            


CZTERY  PORY  DNIA

noc gna przez życie
i przychodzi dzień … 
    * * *

czasu minionego nie cofniesz
ale możesz go przeżyć owocnie …     *  *  *

Tylko miłość może uporządkować
twoje serce

                        Boże Ciało, 2018 r.                                                               

  *
  *       * 

słów napój
szlachetny
piję z Twoich
ust

nawlekam
na swój dzień
nitki
Twojej pamięci

i żyję
pełniej
karmiony chlebem
Twego słowa …


     *  *  *

uzdrowienie i szczęście
przychodzi przez miłość …

     *
     *      *

najpiękniejsze chwile świata  
- miłość …
  *  *  *

Dusza uzewnętrznia się przez ciało


            FARYZEIZM  RELIGIJNY

                   udawanie świętego
                   krzywdzenie bliźniego


Przemijanie ziemskie

tylko rzeczy
i ciała …

  *  *  *

wszystko co uczynisz i powiesz
ma wpływ na innych …

        *
       *      *

        rośnie niebo
        gdy miłość rośnie …


  *  *  *

jeśli ktoś nie ma co powiedzieć
robi dużo krzyku i hałasu

mądrość
p r z e m a w i a   w   c i s z y …

*  * *

Słowa w mrozie czasu
- jak sople lodu …
 *  *  *

ja ciągle mam czas
ale dawny czas przeminął …        *  *  *

kwiaty i drzewa
to odpoczynek dla duszy …


CZAS   I  BEZ-CZAS

    kruche ziemskie życie
    jak szkło

    i z Tobą wieczność
    bez końca …

*  *  *

Tyle masz bogactwa,
ile masz miłości …


*  *  *

słowa w skutkach są czynem 
dobrym lub złym …


 *  *  *

cisza ma smak ukojenia
lub raniącej obojętności …

  *  *  *

każdy dorosły był niemowlęciem
lecz nie zawsze dorósł do miłości …

   *  *  *

idziemy wśród gasnących dni
poza czas do Ciebie …


*  *  *

słowa spływają
wraz z męczącym słońcem
po ścianach czasu

i noc przysłania
żar tego życia
cieniem i ciszą chłodną …         PRZEMIJANIE  I  ŚMIERĆ

              odeszły słowa
              cmentarni goście …                                                            


  *  *  *

słowa bez wewnętrznego ognia
nie rozpalą nikogo …


   *  *  *

niewdzięczność – zgaszona pamięć
i bez-miłość …

  *  *  *

dostojeństwo prawdziwe
to dostojeństwo ducha …

  *  *  *

kto krzywdzi bliźniego
mija się z miłością …

  * * *

dziś bardziej pieniądz niż miłość
rządzi tym światem …


              


  *  *  *

To co przeżyłeś jest twoją przyszłością
                           w skutkach …


 *  *  *

krzywdy i zdrady
pobożnością nie są …

 *  *  *

miłość kochaj
- bo to właśnie jest skarb …


 *  *  *

czasu nie cofniesz
ale możesz go ofiarować innym …

                                                                   


 *  *  *

Piękno to wszelka dobroć
i ukojenie serca …

  *  *  *

Dzieła wielkiej miłości to wielki trud
wśród dni i nocy …                                                             

   *
    *       *

noc jest kolejnym przystankiem
na którym czekasz na dzień …

*  *  *

w człowieku tylko to jest wieczne,
co jest miłością …

  *  *  *

pieniądze jak ciemne okulary
zakrywają nieraz blask poezji i świata …

 *  *  *

Nie myl tego: ludzie nie przedmioty,
nie pieniądze …

  *  *  *

Czas pochłania ludzkie istnienia
i wokoło tyle się zmienia …
                                                             

 *  *  *

Nie widziałem, żeby kto żył 120 lat,
więc spiesz się i kochaj …

                             2018.07.12

*  *  *

co oddala ludzi od siebie …
- brak miłości …

*  *  *

kto depcze miłość …
- egoista i zdrajca …

  * *  *

niektórzy myślą, że jak
nic nie mówią, to nie
odpowiadają za nic …

  *  *  *

gdy źli ludzie gaszą światła,
Pan Bóg zapala słońce twoich dni …

 *  *  *

ostrze słów
czasem bardziej rani
niż czyny …


*  *  *

kto jest brudny,
brudne roznosi …

  *  *  *

tylko serce człowieka Bogiem pełne i silne
przetrwa każdy trud i wszelkie zło

  *  *  *

po piaszczystych drogach pamięci
idziemy pełni czasu i marzeń …

  *  *  *

pamiętasz przeszłe swoje słowa?
- ile w nich prawdy, ile czynu …

   *  *  *

prawdziwa noc to życie bez miłości …


  *  *  *

reklamujemy często głupoty
lub szkodliwe rzeczy,
gdy tymczasem potrzeba
nie tyle rzeczy, co serc …

 *  *  *

jeśli będziesz milczeć …
kamienie o miłości wołać będą …

*  *  *

słowa bez pokrycia
to tylko pożółkłe liście …

  *  *  *

nie sądź, że jak gładko
i pięknie mówisz,
to to ci wystarczy
za miłość …

*  *  *

dla wielu noc
przychodzi podwójnie …


  *  *  *

nie słowa piękne czynią
cię szczęśliwym, ale życie
zgodne z nimi …

                          2018.07.30

  *  *  *

kwiaty drzewa i pies
- to nasi przyjaciele od Boga ….

  *  *  *

z pychy i egoizmu wyrasta
diabelski kąkol tego świata …

  *  *  *

miłuje się zawsze
słowem i czynem,
a nie pustą mową …

  *  *  *

każda noc ma swoje sztuczne światła …

  *  *  *

jeśli masz jeszcze czas,
kochaj i twórz piękno …

                        2018.08.03


  *  *  *

człowiek zapala gwiazdy
zalane oceanem łez …                                                                 
                                                                 
 * * *

pycha nie jest pyszna
i nie smakuje
nikomu …* * *

bociany to ptaki życia
lecz nie przyniosą nam szczęścia
na skrzydłach …

 * * *

pędzimy przez życie
jak pociągiem ekspresowym
do Ciebie …
    *  *  *

człowiek kocha całym sobą
i kocha na zawsze …

  * * *

na drugi brzeg
przenosi nas miłość
do Boga …


  * * *

może i upały teraz męczą
ale większym złem jest
krzywda wyrządzona innym …

                          2018.08.08

  * * *

czas wycieka z każdym dniem
z naszego życia,
mamy go coraz mniej … 

  * * *

Dobra doświadcza się
w czasie. Tak ofiarowany
czas jest miłością

  * * *

po mojej ulicy Goworowskiej
z dzieciństwa i młodości
śladów nie ma
po domach i ogrodach …

 * * *

Co się kryje czasem
za politurą słów …
miłość czy obłuda,
ZAKŁAMANIE ...

  * * *

przyjaźń domaga
się słów, czynów i czasu …

 * * *

słowa nieszczere, obietnice
niewypełnione – toksyczne
śmieci naszej mowy …
                  
  * * *

egoistyczne rozstania
to rozstania grzechu …

                      2018.08.15

* * *

człowiek najczęściej
przegląda na oczy
gdy go ból ściśnie
za serce …

  * * *

prawda jest klimatem,
w którym można
prawdziwie po ludzku
rozmawiać …

  * * *

niepamięć i niewdzięczność
to coraz nowe chwasty
na drogach naszych …

                

  * * *

wiele rzeczy docenisz,
jak stracisz …

                        2018.08.16
MAŁY  ROMANTYCZNY  KOŚCIÓŁEK

       pożółkłe i czerwone liście
       wwiewa do kościółka czas
       zmoczona jest przestrzeń
       wokół i zmoczone oczy …

                                   2018.08.17
*  *  *

my dziś tępimy latające
motyle, a pozwalamy bestiom
panoszyć się wszędzie …

* * *

jesteśmy tu
przechodniami … codziennie
średnio odchodzi z tego
świata 148 tysięcy ludzi …

 * * *

pod kopułą dnia
liczę grosze ziemskiej
miłości na życie …


* * *

czas jest drzwiami,
które otworzyłeś dla miłości …


  *  *  *

czytamy wciąż tę
samą Ewangelią
- czy jesteśmy
posłuszni Ewangelii?

  * * *

wszystkie twoje myśli i słowa
słyszy Bóg …

                          2018.08.22

* * *

czas szybko ucieka
i szanse twoje wraz
z czasem …

*  *  *

słowa są jak pachnące kwiaty
i jak zeschłe liście – wszystko
zależy od naszego serca
i wierności …

  * * *

czasem można się
obudzić  z b y t   p ó ź n o …


 * * *

jesteś w orkiestrze
świata … nie fałszuj
życia …

* * *

wszystko przeminie …
tylko twoja miłość
zostanie …


* * *

co jest grzechem?
- brak
  miłości


*  *  *

Zazdrość, zawiść, egoizm
i faryzeizm nie mają
nic wspólnego z miłością


  * * *

można pogubić swoje
szczęście wśród tego świata
śmieci …

* * *

być wiernym
w miłości – oto prawdziwa
świętość …

* * *

różna jest moc słów:
leczą, koją lub ranią, zabijają …

* * *

jest tylko czas miłości
i nie-miłości;
innego nie ma

  * * *

jak się przesadzi do większej donicy
i zmieni ziemię,
kwiat zupełnie okazale rośnie …
               
  * * *

z papieru, a nie z ducha,
to obłudnicy …

* * *

od noworodka świat
miłości – najlepszy czas
dla człowieka …

* * *

są długoletni zasłużeni,
których się zwalnia z pracy …

 * * *

wszystko niepewne na tym świecie
oprócz Ciebie …

                              2018.09.04

* * *

są słowa brudne
         w zdradzie
i kryształowe w wierności …


  RÓŻNIE  BYWA

jedni mają wpadki,
drudzy wypadki …

  *  *  *

tylko twoja miłość
jest wieczna … gdy
przeminiesz …

* * *

znosimy zakupy …
wyrzucamy śmieci …
a co z duszą? …

* * *

udawanie życzliwości … przyjaźni …
miłości … dlaczego?                                                                

  * * *

w rzeczywistości celem
człowiek czy przedmiotem …

                       2018.09.10


 * * *

dzisiaj niestety są
i trędowaci duchowo …


* * *

słowa swoje, a czas
swoje przynosi …
                                                                   

* * *

wiem że przyjdzie ten czas
gdy wrócimy do narodzin
miłości zawracając z drogi
zdrad wyrachowań egoizmu
i pychy
gdy będziemy jak dzieci
ufni wobec siebie
ofiarni i czuli
kiedy powracać będziemy
jak uzdrawiani wciąż
do Jezusa
z miłością dziękowania
rozczuleni do łez
kiedy za każdy dzień
i za każdą chwilę Bożej łaski
dziękować będziemy wciąż
nigdy przez Boga nie opuszczeni
zawsze kochani dzień i noc …

                                      11 września 2018 roku, godz. 20:37

* * *

nieraz nasze dni
to pustynie niewdzięczności
i osamotnienia …


  * * *

opustoszeją wasze domy
gdy kochać nie będziecie …
              
                                                    
  * * *

mówicie o miłości
ale nie kochacie …


* * *

milczenie i cisza
są jak lawy zalewające
czas słowa i noc …


  *  *  *

tacy z nas ludzie że porzucamy
psy …
nawet ludzi …

  * * *

poetyckie dzwony wciąż biją
tam, gdzie jest twój czas …
* * *

dziś jest więcej słów
śpiewu niż miłości …


* * *

Gromadzimy czasem nie
t o, co powinniśmy w tym
życiu …

* * *

słowa miłości
w ustach krzywdzących
są kłamstwem
i obłudą … 


                                                                 * * *                                                                    

życie ziemskie twoje
na pewno przeminie …
ile miłości w nim
ofiarujesz innym … 


* * *

ze wszystkich słów tego
świata najpiękniejsze jest
prawdą miłości …


  *
  *       *

nie brakuje dziś cwaniaków
i oszustów w maskach
słów pobożnych …


 * * *

piękno jest wołaniem
miłości i dotykiem miłości …

                        2018.09.22


  * * *

zapalają się na przemian
naszego życia noce i dnie …


  * * *

dotrzymane obietnice
i przysięgi są jak szyny,
po których jedzie się
dalej …


  * * *

prawdziwym słońcem tego życia
jest miłość …

 * * *

po człowieku zostaje
tylko dobro, które ofiarował
światu …
 *  *  *

nierzadko zapalamy świeczki słów
które gasną w podmuchach
obłudy …

* * *

gdy Bóg zgasi latarnie
dnia, działać jest trudniej;
przesypiamy 1/3 swego życia …


* * *

ci, co krzywdzą,
nie uciekną przed
odpowiedzialnością
i karą …


ROZMOWA  Z  NIŻSZEJ  PÓŁKI

     jak nie ma o czym mówić,
     to się rozmawia o pogodzie …

                                      2018.09.28

* * *

kwiaty to piękno,
które nie krzywdzi …


  * * *

czasem tylko ból
przekonuje o prawdzie …                                                                  


* * *

jak wiele tracimy
każdego dnia
bez miłości …


 * * *

zatrzyma się twój czas,
najczęściej z zaskoczenia … 


  * * *

nieraz o dwa słowa za dużo

jak potężne kamienie
n  i  s  z  c  z  ą …

  * * *

gdy serce nie pokocha,
nie pójdzie drogą miłości …


* * *

tyle walczyliśmy
o wolność Polski, a zniewoleni
jesteśmy nikotynizmem,
alkoholizmem, wulgaryzmami …


  * * *

nocą przesuwają się wydmy czasu
do następnego świtu …                      
                


* * *

tak już bywa, że
przeglądamy na oczy dopiero
po tragedii …  * * *

już wielu nawet uczniów
papierosy pali … wulgarnie
się wyraża …
do czego to zmierza …


  *
  *      *

Tak już jest
słowa swoje
a życie swoje

mijamy się
obojętnością
brakiem serca
i prawdy

chore ptaki
takich słów
nie ulecą wysoko …


*  *  *

zanim opadniemy jak liście,
wydajmy kwiaty piękne
i owoce …


  * * *

niech ci Bóg da dobry dzień
wśród ludzi stworzenia i rzeczy
tego naszego świata …
          

 

 

 

 

 

 

 

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):