1401-1500

`  `  `

 

Miłość

bez codziennych jej owoców

 

to zielone słowami drzewo

kwieciste obietnicami

 

i   m  a  r  t  w  e

w istocie rzeczy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

słów tak wiele

a tak mało miłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zostanie po nas

 

tylko popiół

i wyblakłe

nieczytelne

napisy na grobach …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

którzy prawdziwie kochają

nie są zasypani przez czas

 

- żyją w dziełach

swoich …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK  W  TYM

ZIEMSKIM  ŻYCIU  BYWA

 

ci co powinni być najbliżej

są najdalej - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

dni życia

lata życia

to nie wszystko

 

zjedzone posiłki

przenoszone ciuchy

to nie wszystko

 

i kasa i samochody

i chałupy

to nie wszystko

 

jeśli pogubimy drogę

do miłości do siebie

- czas i świat to ból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

słowa bez pokrycia

są jak papier

płoną w ogniu

zdrad ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&  &  &

 

Bogu Trójjedynemu -

Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu,

niech będzie wszelka chwała

i cześć, i dziękczynienie

za dzieło stworzenia

i dzieła prawdziwej miłości

w nas i naszych trudów

rąk i słów

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Miłość nie przemija,

jeśli jest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

śp. Mieczysławowi Szturmie

 

Pogrzeby

są ostatnim dzwonkiem

w ciężkiej szkole życia …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Hel świeci zwęglonym światłem

słońce spija resztę życia

z wielu traw

czarne ptaki rozgrzebują śmieci

opodal apartamentów

i szeregu aut …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  NIEMĄDRYCH

 

bogactwo luksus

sprzyja nędzy duchowej …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*           *

*            *

*           *

 

blask słów opada

czasu kurzem

na meblach obietnic

 

kroczą konduktem godziny

wśród ciszy krzyczącej

jak łzy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADOKSALNIE

 

czasem im więcej biedy

tym więcej delikatności duszy

i wrażliwości na Boga …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCIE

 

organy światła

grają smętne akordy

wśród kurzu

i jazgotu ulic

 

ludzie niosą w torbach

chleb

w sercach ból

 

tyle było pięknych słów

przyrzeczeń przykryły je

popioły zdrad

 

pośród śmierci jednych

pełne śmierci życie drugich

czasu wciąż coraz mniej

coraz mniej …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

komu śpiewać pieśń

gdy przewracamy wartości

do góry nogami

jesteśmy niestali

i okaleczamy niewiernością swoją

innych

 

 

komu śpiewać pieśń

gdy zaśmiecamy lasy rzeki plaże

schodowe klatki chodniki drogi

gdy z naszych ust zamiast miłości

wypływają wulgarne słowa i tytoniowy dym

 

 

komu śpiewać pieśń

gdy coraz więcej grobowych pomników

tych którzy kochali i zabił ich egoizm

pycha tego świata …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

czasu mamy

coraz mniej

na wszystko

 

i nie jest pewien

żaden dzień

żadna noc

 

bez miłości

tracimy życie

i zdrowie …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

dni życia

lata życia

to nie wszystko

 

zjedzone posiłki

przenoszone ciuchy

to nie wszystko

 

i kasa i samochody

i chałupy

to nie wszystko

 

jeśli pogubimy drogę

do miłości do siebie

- czas i świat to ból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Wszystko na tym świecie

rani, gdy nie ma Boga

w naszych myślach, pragnieniach

i czynach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Świętość nie polega

na uroczystościach,

 

tylko na miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

świat jest piękny

choć podłości na nim tyle …

 

 

 

 

 

 

 

______  _____

 

egoizm

oddala nas

od siebie

 

tylko miłość

przybliża

i cieszy …

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

idę drogą ziemską

której nie znam

końca

 

wiem tylko

że idę

do Ciebie …

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

„Litera bowiem zabija,

Duch zaś ożywia”

/2 Kor 3,6/

 

miłość

nie litera prawa

 

jest najsłuszniejszą normą

ludzkich sumień …

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

puste słowa

są jak papierowe cegły

 

nie zbudują miłości

i przyjaźni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIŚ  PRZYSIĘGI  WIELU

 

- tylko słowa

przemokłe zdradą

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

nie dogonisz czasu

który stracisz

z wyrachowania …

 

 

 

 

 

 

 

 

#  #  #

 

czas zapisał wasze imię

na nagrzanych cierpieniem

kamieniach

 

na zimnym nieboskłonie

nocą

 

na ołtarzach przysiąg

słów spopielonych

zdradą

 

 

 

 

 

*

*     *

 

słowa nieraz

jak obłudy strumienie

wsiąkają w ziemię

 

a nieraz jak światło słońca

wschodzą

każdego dnia …

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

przekwitły wasze słowa

jak żółte mlecze

 

rozsypały się

jak kurz

 

na parkiecie czasu

nie ma już

kto tańczyć

 

tylko myśli włóczą się

wśród zwiędłych słów

i samotnych łez …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIŚ  IDĄC  KU  TOBIE

 

rozbijam rozbite

szkła słów

tak kiedyś barwnych

 

wśród setek

oczu

szukam

prawdziwych

 

szczerych

i wiernych

 

 

 

WŚRÓD  UPŁYWU  ŻYCIA

 

Po czasie oczekiwania

przychodzi czas spełnienia …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDY  Z  TEJ  ZIEMI  ODCHODZIMY

 

w pędzie tego świata

mało kto postrzega

że już kogoś nie ma

 

a gdy dusza odejdzie

to nierzadko groby zarastają zielska

wśród potłuczonych zniczy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

słowami ubierzesz tęsknoty

w spełnienie

 

gdy przenoszą prawdę

i piękno snów …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALEŻY  ZBURZYĆ  MUR

 

kłamstwa i zdrady

to rzeczywisty mur

między nami …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  ŻYCIU  ZIEMSKIM

 

czas daje życie

i czas zabija …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIDZIAŁEM  POŻARY

 

płoną słowa

jak domy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDALENIE

 

jeśli pozamykasz okna duszy

sam uśmiech nie wystarczy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

Im dalej jest

od światła, tym

ciemniej …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDYKUJĘ  TEN  WIERSZ  KRZYWDZĄCYM

I  ZAKŁAMANYM

 

żyjemy w kręgach obłudy

zakłamania

udając świętych

gdy krzywdzimy siebie

gdy krzywdzimy innych

 

 

ten diabelski pociąg pychy

biegnie wraz z czasem

póki tory dni nie skończą się

a my nie wrócimy do prawdy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

serce poparzone zdradą

bandaże Twojej miłości

leczą …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

jak łatwo można zamurować

swoim egoizmem

drzwi …

 

na drogę do siebie

rozsypać ostre szkła

pychy …

 

 

 

 

 

 

 

 

NA  ZGLISZCZACH

 

wszystko spalone

bez domu

jest życie …

 

 

 

TO  SĄ  NIERAZ

 

kamienie w mundurach

nie ludzie z sercem

 

litera zabija

duch ożywia miłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

na pogrzebie podłego człowieka

żadna łza się w oku nie kręci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

człowiek który kocha

jest pełen światła

i prawdy …

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

wiatr

porwał

twoje słowa

na zachód …

 

*  *  *

 

czas upływa

i my przemijamy z czasem …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

w żelaznych szponach chciwości

świata tego

zakleszczani jesteśmy

dzień po dniu …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

kłamstwo i zdrada

nie z Boga są

ale z diabła

 

który jest ojcem kłamstwa

i nienawidzi miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

śmierć

ciała

nie uwalnia

od odpowiedzialności

za swoje czyny

czynami są też

słowa

 

 

idziemy

w wieczność

płonąc

minionym

życiem

- światłem

lub ogniem …

 

 

 

*  * *

 

obietnice przysięgi

niedotrzymane

 

- krzywdy

i bezbożność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYŃ

CO  PRZYRZEKAŁEŚ

 

ten świat lubuje się

w słowach

 

 

b  e  z    ż  y  c  i  a …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

doszedłem do 57 lat

jak do kolejnej

kolejowej stacji

 

pociąg życia

dziś coraz rzadszy

 

omija z dala

zarośnięte tory

i zamknięte stacje …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIATŁO  I  MROK

 

w życiu idziemy albo w stronę światła

albo mroku …

 

 

 

*

*      *

 

wśród natłoku słów i rzeczy

szukamy samych siebie

 

w miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  TOBĄ  I  DLA  CIEBIE

 

MOSTAMI Twojej łaski

przemierzam dni - -

- - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

życie pędzi

a my czego szukamy

dokąd zmierzamy …

 

ILE  MIŁOŚCI

dajemy światu

nie tylko bliskim …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wirtualny świat to rzeczywiste słowa i czyny

 

a my tak rzeczywiści

ale za ścianą komputera …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  PRZYKAZANIA

MIŁOŚCI

 

nie kłam

nie oszukuj

nie zdradzaj

 

nie kieruj się egoizmem

nie – prawdą (czyli brakiem pokory)

 

nie okradaj

 

dotrzymuj obietnic

przyrzeczeń

przysiąg …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  URZĘDOWA

I NIE – URZĘDOWA

 

zawsze

niesprawiedliwość

boli …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

bez miłości

czas to smutek

i ból …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSTANIA

 

odchodzą od nas egoiści

 

którzy jak szarańcza

opuszczają

wyżarte miejsca

 

odchodzą pyszni

których blask prawdy

oślepia zakłamane zdradzieckie oczy …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

udawać miłość

- najpodlejsze zło

 

gdy w rzeczywistości się nie kocha

tylko  l  i  c  z  y …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

myślimy

za bardzo

o sobie

 

aż są spłakane

powieki

ócz

 

pośród śniegu

leży miłość

 

wyrzucona

jak papierek

gdziekolwiek bądź

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

za zdradą najczęściej idzie

n  i  e  o  b  e  c  n  o  ś  ć …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMA  2016 r.

 

otwierasz kolejną

zimną noc

 

śnieg sypie się

na moje oczy

ręce i usta

 

w tym ciemnym

zimowym tańcu

z wiatrem sypie się

czas …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA  KTÓRA  ZMIENIA

 

czas zmienia wygląd naszych miast i wsi

 

a my zmieniamy wartę życia

- z pokolenia na pokolenie …

 

 

 

 

 

 

 

 

+  +

 

coraz trudniej

wierzyć

słowom zdrajców

i złodziei …

 

 

 

 

*

*       *

 

coraz dalej nam do siebie

 

bez miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDOTRZYMANE  PRZYSIĘGI

 

wietrzne słowa

i ból podeptanych miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

odejdź

jeśli prawda

jest twoją

zaporą

 

jeśli ból

jest lękiem

dla Ciebie

i zagrożeniem

 

odejdź

jeśli słowa o życiu

dla Ciebie

są tylko śmiercią …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

Słowa nieraz

zamieniają się w łzy

 

nocą …

 

 

 

 

 

 

z cyklu „Pociągi do Tłuszcza”

 

 

 

 

*

*        *

 

płomienie śmierci

wypalą nasz czas

 

a zakłamane słowa

oddala nas od siebie …

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

cały ten ziemski świat

P  R  Z  E M  I J  A

i uroda jego …

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + + + + +

 

Ten świat to żłóbek

na którym narodził Jezus Bóg – Człowiek

i miał On taki los jaki miał

odepchnięty zdradzony zamordowany

przez złych szatańskich ludzi

którzy powołując się na Boga

w rzeczywistości byli podłymi narzędziami diabła

mordercami katującymi Wcieloną Miłość

 

 

 

 

*

*       *

 

w Twoje serce

wlewam światło

 

odbite ode mnie

jak od księżyca …

 

2016.12.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

Nowy Rok 2017

będzie tak samo stary

jak my

kiedyś narodzeni

wśród murów przejeżdżających aut

i spieszących do pracy pielęgniarek

 

 

wszystko nowe

stare będzie

 

oprócz miłości

i Ciebie …

 

Ostrołęka, 30 grudnia 2016 roku

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

Kojący dotyk miłości

nigdy nie przemija

 

 

 

 

 

*

*     *

 

pożyczmy …

pożyczymy sobie

 

 

i czas ulotni się

jak zapomnienia mgły

 

 

pożyczmy …

wyżyczmy sobie

 

 

nowy czas

nowy czas

nowy czas …

 

 

 

 

Łomża,

w czasie Koncertu Sylwestrowego, 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRADY

 

z   a   s   y   p   u   j   e   s   z

trumny pełne słów …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@  @ @

 

noc i dzień

to ten sam czas

 

ż  y  c  i a …

 

 

 

 

 

 

*

*   *

 

stań po stronie miłości

 

po innej - nie warto …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksjo-wnioski

 

 

Zapominamy o sobie

i znikamy

 

z realnej

i wirtualnej

sceny …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*    *

 

światło Twojej duszy

ciepłe

 

koi me serce

na mrozie …

 

 

 

 

 

^  ^  ^

 

zdrada miłości

nie jest czymś jednorazowym

 

kto nie kocha

zdradza każdego dnia …

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

zegary pchają kolejne godziny

mróz mnie otoczył i mgły

idę po brudnym śniegu

drogą posypaną solą …

 

już zachód nadszedł

koty przemykają między blokami

i bezdomne psy

 

zegary pchają kolejne godziny

mróz mnie otoczył i mgły …

 

styczeń 2017 r.

 

 

 

─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─

 

 

 

 

 

 

 

─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─

* * *

 

Nieobecność jest przeciwieństwem miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Nikt na krzywdzie innych

szczęśliwy nie będzie

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Piękna poezja

koi ludzkie serca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOCHAJ, BO NIE ZDĄŻYSZ

 

Pod cmentarnymi płytami

nie ma już miłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

poezja spina klamrą

niebo i ziemię

ciebie i mnie

noce i dni

czas przeszły

i marzenia

 

 

jest sercem

tego świata …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Nikt na złu się nie dorobi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Co kto wybierze za drogę, to tam idzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

czym są słowa

niespełnione …

 

- kłamstwem

i oszustwem …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.      .

 

noc siedzi ze mną

w fotelu

 

zsuwają się godziny

powolnym tikaniem zegara

 

między ciemnością

a światłem

 

jest granica

nie - wierności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

spopielisz się

i nie zdążysz

podzielić się

swoim pięknem

i dobrocią

 

wypalone

przemijaniem szanse

będą jak dom

w gruzach

 

póki jeszcze żyjesz

dziel się miłością

póki żyjesz

trwasz

 

 

 

 

 

 

 

 

─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─

❅ _____________

_❅__________

─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─

 

 

 

. . .

 

 

Po wielkich płomieniach

słów

pozostaje nieraz

suchy

piasek

i cisza …

 

 

 

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅

 

 

 

 

❅       ❅

 

czas zwietrzał

zupełnie jak sól

 

z nieba zwisają sople

zamarzniętych słów

 

tyle tylko jest szczęścia

ile miłości jest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❅   ❅

 

 

nie wiem czy odnajdziemy się

w tej ciszy zimie

na zasypanych śniegiem

miłości kwiatach

 

przypisani do stołów

śniadań obiadów

i zaliczający noc

przed nowym dniem

 

patrzę na gwiazdozbiory

mijających się marzeń

i na okrutne supły interesów

w tym co ludzie nazywają

miłością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬        ▬

 

nie przyjdzie czas

wyproszony za drzwi

 

nie zapłonie świeca

wypalona w mroku

 

czas nie przyjdzie

drugi raz …

 

 

 

─═ڿڰۣڿ☻ڿڰۣڿ═─

 

 

 

,

,    ,

 

mówić

a kochać

to dwie

różne rzeczy …

 

 

 

 

★   ★

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKO CO CZYNIMY JEST WIECZNE

 

niektórzy

ludzie

porzucają innych

jak zużyte

papierki

cukierków

 

nawet

bez pożegnania

 

 

 

 

★   ★

 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

 

 

*

*    *

 

masz wiersze

studnię z wodą

zaczerp

 

w duszy upale

ochłodź

odpocznij w cienistej

poezji

 

 

 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

 

 

 

 

 

 

 

*     *    *   *    *   *   *

 

 

 

* * *

 

oprócz miłości

 

wszystko jest smutne

 

 

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI

 

 

 

 

 

 

 

*     *    *   *    *   *   *

 

 

 

❅    ❅

 

wszystko mija

jak sznury aut

za ciemnymi szybami

lęków widzimy innych

mijamy innych rozpryskując

kałuże ulic dni pulsujący

w skroniach w sercu czas

mija mijamy się zachodzimy

tu i ówdzie do handlowych miejsc

wśród bezdroży tęsknot

pośród namolnych

jak komary i muchy reklam

zmniejszających i tak skąpe nasze pieniądze

na życie dostajemy wydruki z fiskalnych kas

zaplątani w myśli biegnące

gdzie indziej gdzie Bóg jest pierwszy

i jedyny jest na zawsze najwierniejszy

najukochańszy a my z bliznami lat

pomarszczeni bólem dusz mijamy się

na chodnikowych szlakach

wsi i miast

 

luty 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

największa bieda tego świata

- to bieda duchowa …

 

 

 

 

$

 

 

 

* * *

 

Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę,

żeby byli ze sobą szczęśliwi

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

zdrada

i podeptanie miłości

 

- to największa krzywda

zadana człowiekowi …

 

 

 

 

 

 

 

 

słońce już zaszło

 

wszystko zachodzi przemija

i słowa brudne

jak popiół rozwiewa

mrożący wiatr ...

 

 

 

 

 

 

 

 

,

,            ,

 

poraniłem się

o ostre krawędzie twoich dni

wyostrzonych bezładem

 

czas pięknego słowa

jak spłukana szybko woda

minął zbyt boleśnie

 

trwam jak granitowa cisza

i jak niemy krzyk pod niebem

obsypanym gwiazdami …

 

 

23 marca 2017 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

brak miłości

to jak zima wiosną

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):