901-1000

DZISIAJ  DLATEGO

 

niektórzy są   d o r o ś l i

 

bo   w y r o ś l i …

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS  I  WIECZNOŚĆ

 

czas opada

o w o c e m   twoim

 

w bez-czas

wieczności …

 

Łomża, 2012.09.01

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

niektórzy rwą się do gwiazd

 

z b y t   m o c n o   przykuci do ziemi …

 

 

 

 

 

 

*

*            *

 

czas jest

 

trudną drogą

 

do Ciebie …

 

Mława, 2012.09.09

 

 

 

 

 

 

 

*

*              *

 

czułość

jest   w i e r n y m    s t r u m i e n i e m

m i ł o ś c i …

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

poza miłością

 

- tylko  b o l e s n e   b e z d r o ż a

 

i   ś m i e c i …

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

spadają liście

 

opada życie …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

oszukujemy samych siebie

 

gdy depczemy miłość

 

której pragniemy …

 

2012.09.23

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

przyjmij mój trud

- to owoc

moich dni

 

weź moją miłość

- składam ją na ołtarzu

Twojej łaski …

 

 

 

 

 

 

 

 

WIATR  PRZEMIJAJĄCY

 

… trzepoty słów

 

trzepoty słów

 

trzepoty słów …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

I

 

piasek kłamstw

piasek zdrad

- piasek krzywd …

 

II

 

nie ostoi się dom

zbudowany na piasku …

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

kochajmy   i l e   s i ł

 

póki nas nie zasypie czas …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

w y p a l a   s i ę   moje życie

 

wypala się czas …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

… nie ma miłości

 

gdy nie było miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

Na cmentarzach jest tyle prawdy

 

zmieszanej z popiołem …

 

*

*          *

 

Czas pędzi jak wypasione Audi.

 

Zabiera nam miłość i szczęście.

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

Wszystko przeminie.

 

I moje życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E S I E Ń

 

zimno

 

i smutno …

 

 

 

 

 

 

*

*    *

 

dajesz światło

Boże

naszym dniom

 

ile go wycieka

z pękniętych ścian

naszych snów

 

gdy się budzimy

nie budzimy się zawsze

dla miłości

 

choć pełno jej w słowach

przysięgach

i w sercach podeptanych …

 

24 października 2012 roku

 

 

 

 

POŚRÓD  ŻYWYCH

I  CMENTARZY

 

Życia coraz mniej.

 

Tak dużo śmierci

w życiu …

 

1 listopada 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁONĄCE  CMENTARZE

 

wśród jesiennych liści

kroczy deszcz wspomnień

 

między tobą a mną …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     ZIEMSKA    D

Z                                  R

S               ludzie                 O

A                                                 G

N                     trumny                       A

 

i cmentarze …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTROŁĘCKIE  SANKTUARIUM

 

Mój parafialny kościół

święte Sanktuarium życia

rozpiął namiot między Ziemią

a Niebem

 

tu czas uświęcony Twoją

miłością staje się czasem

mego życia i obumierania

dla Ciebie

 

tu ciche pragnienia stały się

Twoją łaską choć serce

mocno boli od razów pogubionych

na pustyni zła …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

gdzie Mamona bogiem

 

- tam nie ma miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŁOWIEK – BÓG

 

Największą barierą tamą

dla Bożej łaski

 

j e s t   p y c h a …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z cyklu „Powoje marzeń”

 

 

*

*       *

 

święty  to  t y l k o   t e n

 

co  w i e r n i e  kocha …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

1

 

przenoszę swój czas

w Twoją wieczność

 

2

 

łzy duszy ustaną

 

wypełnisz spełnieniem

mnie * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NIE  MOŻECIE  SŁUŻYĆ

BOGU I MAMONIE”

 

 

N I K T

nie zbuduje

swojego szczęścia

na krzywdzie innych …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

świat kłamców oszustów zdrajców złodziei

d e p c z ą c y c h   l u d z k i e   s e r c a

 

- nie-Boży świat …

 

 

 

 

 

 

 

 

BÓG  OCZEKUJE  MIŁOŚCI

 

krzyż na ścianie

 

t o   n i e   w s z y s t k o …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B R O K

 

stał się przystankiem

mojego życia

wstecz żyje dziś

 

te same wschody

i zachody dni

są już inne

 

boleśniejsze …

 

2012.11.18

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

czas jest pięknem

 

po którym nieraz depczemy

 

brudnymi butami egoizmu ..

 

Brok, 2012.11.29

 

 

*

*      *

 

słowa … czasem  tylko słowa …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

miłość wypełnia szczęściem

 

ludzkie życie -

 

 

 

 

 

 

 

 

+ +

+ +                 + +

 

bez – miłość

 

b + o + l + i …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TY  KTÓRY  UCISZYŁEŚ  BURZĘ

 

uspokój we mnie

 

serce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

zawieszone mam serce

między ziemią a Tobą

niebo stało się zimą

pełną śniegu

i lodowatych słów

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

nie ma miłości

gdy słowa i czyny

 

rodzą ból

i wyczerpującą ciszę …

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS  PRZEMIJA

 

płomienie niewierności

unoszą się dymem

wśród ruin słów

 

pogorzeliska pełne ciszy

kłębią się wśród śniegu

wiatru i chmur …

 

 

 

 

 

ZARAZ  BĘDZIE  MOJA  WIGILIA

 

wiesz, tak trudno żyć

na tym świecie

ślizgamy się między

słowami a myślami

nieraz przewracając

o własne nogi

niech Cię ukoi Bóg w człowieku

i w przyrodzie

która jest sama w sobie

taka piękna

 

24 grudnia 2012 roku

 

T   E  A  T   R

 

posuwa się dzień po dniu

mamy piękne słowa

wymowne gesty

 

potem

znikamy

za korytarzami godzin …

 

 

 

 

 

 

 

ROK  NOWY  2013

 

… nowy krzyż

 

… nowa droga

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

Cisza

też bywa

śladem

 

niezagojonych ran

i   z a w i n i o n e j

nieobecności …

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEWIRTUALNE PRZYPADKI

 

Kim naprawdę jesteśmy

za wirtualnymi kotarami

czym są nasze słowa

w codzienności szarej

w ogniu prób i doświadczeń

czy przysiąg wierności nie przestawiamy

na szachownicy płytkich wyrachowań

głośno krzycząc o miłości

której w nas już nie ma …

 

 

BOŻE

 

pośród dróg

i godzin

 

+  jesteś dla mnie

W S Z Y S T K I M

 

 

 

 

 

 

 

CZY  OCZYWISTE …?

 

Nie można żadnego dobra

 

budować na złu …

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPRAWDĘ  TAK  JEST

 

jaki człowiek

 

takie jego dzieło …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

Człowiek bez miłości umiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

W godzinę śmierci naszego

ciała Pan Bóg będzie

nas sądził nie z ilości

przeżytych lat, lecz

z miłości siebie

samych i ofiarowanej

innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

WIECZNA

ODPOWIEDŹ

 

miłość nie może

przerastać człowieka

 

- człowiek stworzony jest

d l a   n i e j …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

Wiesz, słowa są wtedy

tylko piękne gdy są

miłością i wynikają

z miłości. Słowa kłamstw

- nie; słowa i czyny

zdrad, opuszczeń – nie.

Tylko, które są miłością.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

czas zabija wszystkie dni

które są szansą

i darem …

 

 

 

 

*

*        *

 

tam gdzie idziemy

nie ma już pragnień

ani banków

ani zimna

nie zwalniają z pracy

i upału nie ma

 

 

tylko Szczęście

tylko Szczęście jest …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

życie bez miłości

 

jest bólem …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

miłość jest szczęściem …

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

miłość jest życiem

 

reszta jest śmiercią …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

płatki śniegu tańczą

 

jak Twoje i moje serce * * *

 

26 stycznia 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

Miłość jest jedynym źródłem

 

szczęścia człowieka …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

nasze ciało

to piękny splot

duchowych doznań

 

- język naszych dusz …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

Dużo jest wierszy o miłości

 

a czasem miłości tak mało …

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

kto zabija miłość

okłamuje

zdradza i opuszcza osobę kochającą

 

ten uwłacza i urąga Bogu …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

kto depcze miłość

 

depcze Boga …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

człowiek prawdziwie jest piękny

 

gdy jest piękny miłością …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

Wiele się mówi o miłości

 

a tak rzadko się kocha …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS  JAK  MUR

 

świat cały schowany w szkatułkach słów

w kroplach poezji

spływającej z oczu

gdy nasze  TAK  przestało już znaczyć

i przyszła cisza

co zastygła jak mur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*         *

 

Nawet najpiękniejsza poezja nie zastąpi człowiekowi miłości

 

pochowanej w grobie egoizmu …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

pośród śniegu i ciszy

 

idzie moje serce powoli …

 

 

 

 

 

 

 

 

U  NIEKTÓRYCH

 

więcej szumu

 

niż rozumu …

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWA  I  DRAMATY  LUDZKIE

 

słowa … są czynem

 

niespełnione w przysięgach

 

… czasem raną i zbrodnią …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

miłość znieczula

 

ból tego życia …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

Toczą się dni

i nasze z nimi

tęsknoty …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

cmentarze są naszą mądrością

szkołami miłości

po grób

 

tu czas zamyka się cały

jak ramiona wyciągnięte

ku Niebu …

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

zielone sosnowe gałązki

 

leżą na śniegu …

 

Ostrołęka, 2013.03.13

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWA  I  KŁAMSTWA

 

Prawdziwa miłość nigdy nie okłamuje

boleśnie

nie zdradza

dramatycznie

nie opuszcza

tragicznie

ukochanej osoby

nie rani jej ubliżającymi słowami

nie łamie przysiąg

 

inaczej miłości

nigdy nie było

i nie ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

nasz czas

rozwinął

gwiaździste skrzydła

Bożej miłości

 

nawet śnieg

wiatr i mróz

nie przegoni już

piękna w którym trwamy

 

a na kablach

naszej tęsknoty

siadają słowa

jak niebiańskie ptaki …

 

z cyklu „Pustynie czasu”

 

 

 

 

JEZUSOWA  MĘKA

 

mam gwoździe twoich słów

wbite głęboko w moją duszę

- egoizm twój zdradę opuszczenie

 

gdy byłem sam

tylko zimny księżyc

patrzył granitowym wzrokiem

 

wszystko mi zabrali

nawet szaty

 

 

 

 

 

 

 

 

W  KRĘGU  ŚWIĄT

 

dzielimy się

poświęconym

opłatkiem

jajkiem

 

czy zawsze

miłością …

 

Wielka Sobota, 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

w Bogu jest nasze

szczęście; z Boga jest

wszelka prawda i miłość.

On daje wszystko

i wszystkim. Jest

źródłem wszelkiego dobra

i wszelkiej miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

nie można kochać Boga

 

i miłować mamonę …

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

Miłości od ludzi

i dla ludzi

ci życzę

 

- w niej jest

prawdziwe szczęście

każdego człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

miłość jest pięknem

 

piękno jest miłością

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS

 

- rany całego świata

 

noszę w sobie …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

wśród wierszy

i słów

tracimy do siebie ścieżki

 

coraz bliżej do Ciebie

gdzie ukoisz ból

i zniknie smutek

 

dziś idziemy w niespełnieniach

z bliznami zdrad

drogami wśród ziemskich targowisk …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

nic nie podlega wiecznemu zapomnieniu

 

powraca …

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK  CZĘSTO

 

w bólu

 

rodzi się piękno …

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

z oczu nieba

 

spływają krople deszczu …

 

 

 

 

 

*

*      *

 

dzień zapada się

bezpowrotnie

w przeszłość

 

jej treść

będzie owocem naszym

tu i tam - -

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

wielu dramatów przyczyna

 

- brak miłości ….

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

w czasu szaty

ubieram się

każdego dnia

 

męczy mnie życie

niewinnych ból

i ta zbyt pewna

pewność siebie …

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZY  NAMI

 

… mur

 

zbudowany z twoich kłamstw i zdrad …

 

 

 

 

SMAK                                 PRZYSIĄG

 

PODEPTANYCH

 

 

wypaliły się wasze słowa

jak mokre drewna

 

wysechł czas

obiecany inaczej

 

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

kto krzywdzi nieszczęśliwego

 

obciąża własną duszę szczególnie ciężką winą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMY  SETKI  KANAŁÓW

 

jaki świat

takie radio

taka telewizja …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

N I E   M A   M I Ł O Ś C I

gdzie są kłamstwa

zdrady i opuszczenie

 

kłamstwa zdrady

i opuszczenie

ZABIJAJĄ  MIŁOŚĆ …

 

 

*

*    *

 

gdzie jest dobro

 

- tam jest dobrze

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*     *

 

świat piękna

 

- to świat miłości …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

nieszczęściem jest

gdy człowiek zamiast gwiazd

ma w oczach monety …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

poezja powinna

zmieniać serca ludzi

i wyszlachetniać ich dusze …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

wszelkie dobro w nas i z nas

 

trwa wiecznie …

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA  DO  CIEBIE

 

ile na tym świecie

 

zgasiły i zapaliły

słowa

 

nauczyły dobra

czy zdeprawowały

zniszczyły

i zbudowały

 

zniechęciły

i umocniły

 

ile … ile …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

widzi się więcej

jak się patrzy duchowo

na wszystko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*               *

 

Joannie Majksner – Pińskiej

artystce i wielkiej polskiej patriotce

mieszkającej w Cape Town

 

 

Twoje twórcze okruchy

zsypie czas

w piękny owoc miłości

 

Polska odżyje

w duchowym pięknie

Twojego życia

 

zatrzymasz czas

rozpędzony zbyt mocno

 

by orzeł polski

szybował po niebie

nad krzyżami świątyń …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

Życie jest boleścią

bez Boga miłości

i poezji …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*       *

 

kto krzywdzi człowieka

 

- krzywdzi samego Boga …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMENTARNE  OCZY

 

skrzywdzonych ciężko

 

poniżonych …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

1

 

piszę wiersze

płacę za parkowanie

przy obdrapanych murach miast

 

pośród banków

kawiarni

i jedzalni wszelakiej maści

 

2

 

jesteś nareszcie Ty

w Najświętszym Sakramencie

 

i w nas

idący ku Niebu …

 

Jelenia Góra, Stare Miasto,

12 VII 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*      *

 

słowa bez pokrycia

puste przysięgi

 

- zalegające śmieci …

 

 

 

 

 

 

*

*        *

 

człowiek jest mocny

j  e  d  y  n  i  e     m  i  ł  o  ś  c  i  ą …

 

 

 

*

*       *

 

słowa nieraz są grobami

 

jeśli nie zamknięte są wiernością …

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):