801-900

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*                 *

 

1

 

czy czasem

nie dbamy bardziej

o własne brzuchy

niż o dusze …

 

2

 

czy czasem

nie wybielamy słowami

grobów naszej pychy

egoizmu i obłudy …

 

 

 

*

*                  *

 

bł. Janowi Pawłowi II

 

miłość jest prawdziwym

 

niebem człowieka …

 

2011.05.01

 

 

 

MOŻE  WARTO  PRZYPOMNIEĆ

 

najważniejsi w domu są ludzie

 

nie sprzęty …

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*          *

 

… tyle jest w tobie światła

 

ile jest w tobie miłości …

 

 

 

 

*

*       *

 

czas szczęśliwy

 

to czas miłości …

 

 

 

 

 

*

*           *

 

pogubiliśmy życie

wśród ciemnych zaułków

egoizmu i obłudy

wśród lasów pychy

drogi pogubiliśmy

do siebie

 

 

pogubiliśmy czas

który miał mieć owoce

szczęścia z trzosami

pełnymi złud

sprzedaliśmy miłość …

 

 

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*        *

 

zdrada człowieka

 

jest zdradą Chrystusa …

 

 

 

 

ZDRADA  PORZUCENIE

 

u niektórych wieczne przysięgi

 

oznaczają parę ziemskich lat …

 

 

 

 

*

*           *

 

1

 

Jezusa wyparli się

i zdradzili

 

2

 

dzisiaj dzieje się

to samo …

 

 

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*          *

 

w tym wielkim świecie

małości

interesownych aktorów

nikczemnych bliźnich

zdrajców

 

 

Twoja miłość

rozwija białe skrzydła wiary

i unosi zdeptane marzenia - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

*

*           *

 

niektórzy na tym świecie

w maskach pseudomiłości

skrzywdzili innych …

 

 

 

 

*

*        *

 

Dom mego życia

jest kruchy.

 

Jest w Twoich

rękach …

 

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*           *

 

sztuka jest to dotykanie

rozpalonych serc

 

krawędziami

ciała …

 

 

 

*

*       *

 

rany duszy

opatrzeć

 

t a k   t r u d n o…

 

 

 

 

+    +    +

 

Stutthof

 

- kolejny przystanek diabelski …

 

Sztutowo, 2011.07.27

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

+

+    +    +

+

+

+

+

 

 

Człowiek – nie przedmiot

 

d o   w y k o r z y s t a n i a …

 

noc 27/28 lipca 2011 r.

 

 

 

 

*

*                    *

 

1

 

Jezusa wyszydzono

obnażono

opuszczono

 

2

 

dziś Jezusa w ludziach

wyszydza się

obnaża

 

opuszcza …

 

noc 28/29 lipca 2011 r.

 

 

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*         *

 

mamy tyle kościołów

domów kultury

 

… czy wystarczająco

miłości …

 

 

 

przywróć Panie

 

blask naszym sercom

zszarzałym bólem

od nas i do nas

 

blask serca dziecka

które kocha i daje

i dzieli się wszystkim

 

które zachwyca się pięknem

tego świata kolorami kształtem

i zapachem

 

przywróć nam Panie

samych siebie …

 

Łańcut – Zamek,

2011.08.08

 

 

*

*           *

 

smutek tego świata

j e s t   s m u t k i e m   B o g a …

 

 

z cyklu „Cisza światła”

 

 

 

*

*       *

 

w tym życiu

nawet miłość

jest dla niektórych

 

t y l k o    p r z e d m i o t e m …

 

 

 

+  M  +

 

Ci, którzy palą mosty

 

nie przejdą nimi

 

 

n  i  g d  y …

 

 

 

z cyklu „Słowa i cisza”

 

 

 

SŁOWA  I  CISZA

 

budujesz nimi

najpiękniejsze pałace

 

i rozwalisz nimi

najmocniejsze zamki …

 

 

 

z cyklu „Słowa i cisza”

 

 

 

+    *    +

 

wszystko to

życie

p r o c h e m  s i ę    s t a n i e

 

s t a n i e m y   s i ę  PROCHEM

 

 

 

*

*      *

 

los czasem

plącze mi się

pod nogami

 

biegnie czas

spływają dni

między gwiazdami

 

tyle było słów

wyschły do rdzy

na szrocie lat

 

idę wśród snu

z bliznami dni

w Twój Boski świat …

 

 

 

*

*       *

 

Mój świat

jest cały

w Tobie …

 

 

 

z cyklu „Słowa i cisza”

 

 

*

*          *

 

miłość jest

najpiękniejszą modlitwą

człowieka …

 

 

 

*

*            *

 

... tylko zawsze tak jest

wszędzie

że słowa nie są piłkami

 

tylko coś niosą

i działają w nas

i dlatego lepiej

nimi koić niż kaleczyć …

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

 

*

*          *

 

w Twoim świetle

serce jest pełne

pokoju

 

czas

kojąco wpływa

do oceanu wieczności

 

dni i noce

karmi miłość

- Twój dar …

 

2011.11.08

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

*

*       *

 

pośród życia

jest tyle śmierci

 

naszych niekochań

egoizmu pychy …

 

 

 

*

*         *

 

W  TOBIE

 

jest moje życie …

 

 

JESIENNY  DESZCZ

 

Czas

kapie

bólem …

 

 

 

*

*        *

 

Tylko w Niebie

 

j e s t    N I E B O

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

 

*

*          *

 

Miłość tego świata

patriotyzm  t e g o  ś w i a t a

 

to nieraz

- b a ń k i   n a   w o d z i e …

 

 

 

+

+           +

 

Życie jest wieczną tęsknotą

za Tobą. Jest czasem krzyża

i bólu.

Jest ukojeniem w Tobie

Gdy skończy się ten czas.

 

 

 

 

*

*        *

 

Czas jest

czystym płótnem

 

my – malarzami

naszych dni …

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

 

*

*         *

 

Prawdziwy nektar szczęścia

tego życia

 

T Y L K O   W    T O B I E   Boże …

 

 

 

 

&

 

szczęście tego życia

 

tylko w Tobie jest …

 

 

 

 

`   `   `

 

czas jest cmentarną płytą

po której spływa

 

jesienny deszcz …

 

2011.12.12

 

 

 

 

PŁONĄCE  GWIAZDY

 

pośród nocy

 

noc …

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

<   <   <

 

już jest

przedzimie

 

pospadały liście

wieje chłód

 

mokre są drogi

i cisza …

 

 

 

NIEKTÓRZY  NA  TYM  ŚWIECIE

 

-  k  r  w  i  o  p  i  j  c  y

 

finansowi …

 

 

 

 

BÓG  I  MAMONA

 

- dwie  r ó ż n e

 

drogi …

 

 

 

 

 

 

z cyklu „Śnieżki gwiazd”

 

 

 

*

*              *

 

Miłość jest czasem

jak rwąca rzeka

 

wypływa z jednego źródła

a wpływa do innych wód …

 

2011.12.25

 

 

 

z cyklu „Ku Tobie”

 

 

 

*

*           *

 

kto umie dziękować

 

- ten kocha …

 

 

 

*

*          *

 

na tym świecie

tylko ci wygrywają

 

którzy  z  B o g i e m

p r z e ż y w a j ą    c z a s …

 

 

 

 

 

TYLE  ZNACZĄ  TWOJE  SŁOWA

 

n a   i l e

j e   w y p e ł n i s z …

 

 

 

 

POMNIK  DLA  UTRUDZONYCH

W  BOGU

 

b l a s k i …

 

… i    o k l a s k i …

 

 

 

 

*

*        *

 

czas  j e s t   b o l e ś c i ą

 

gdy   n i e   m a   m i ł o ś c i …

 

 

 

 

*

*       *

 

Bez  miłości

 

Życie  u m i e r a …

 

 

 

 

z

 

 

 

 

MÓWISZ  BYŚMY  KOCHALI

 

niech Twoje słowo Panie

 

roznieci w nas miłość …

 

 

 

W  SKWARZE  ŻYCIA

 

miłość Twoja

 

jest kojącym cieniem …

 

 

 

z cyklu „Dotykanie ciszy”

 

 

 

 

OBECNOŚĆ  JEST  MIŁOŚCIĄ

 

Dziwna to miłość

 

gdy nie mamy dla siebie czasu …

 

 

 

 

 

 

+

+        +

 

ZDRADA  MIŁOŚCI

 

JEST  ZDRADĄ  BOGA

 

2012.04.11

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

kłamstwa w naczyniach słów

 

- popiół i trociny …

 

2012.04.17

 

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

zdrady nieraz są jak rak

 

- mają przerzuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASZKA  NA  SAMOCHWALCÓW

 

więcej krzyku

 

niż w imbryku …

 

 

 

 

 

 

NIEKTÓRE

 

rozstania to pogrzeby

 

w których nie ma zmarłych …

 

 

 

 

 

 

 

P o   w e s e l u

(motyw z dramatu Wyspiańskiego)

 

miałeś chamie

 

z ł o t y    r ó g …

 

 

*

*         *

 

tam gdzie jest kłamstwo i zdrada

 

-  tam nie ma miłości …

 

 

 

 

 

 

tragicznie jest

 

gdy po przysięgach na wieczność

 

zostaje brud i popiół …

 

 

 

 

czas

 

j e s t    b o l e ś c i ą

 

b e z   C i e b i e …

 

 

 

 

 

 

!

 

NA  KŁAMSTWIE  ZDRADZIE

I  KRZYWDZIE  INNYCH

 

swego szczęścia

 

n i e   z b u d u j e s z …

 

 

 

 

 

 

*

*          *

 

… gdy miłość przestaje kochać

 

- miłości  n i e   b y ł o …

 

 

z cyklu „Pustynie słów”

 

 

 

*

*             *

 

Żanecie

 

Twoje zdjęcia

przywołują radość

i poezję tego świata …

 

 

 

 

 

 

TAK  DZISIAJ  JEST

 

ślizgamy się po torach kłamstw zdrad

oszustw naciągania na kasę

a czasu coraz mniej

coraz mniej

coraz mniej …

 

 

2012.05.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTAJ  W  CZASIE

(motyw z „Rozłączenia”

Juliusza Słowackiego)

 

n i e b a   n i e   z w a l i s z

 

na ziemię …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIE  NIERETORYCZNE

 

Jaka to pobożność …

 

- gdy jest  e g o i z m

 

p y c h a

 

k ł a m s t w o

 

i   r a n i ą c a   z d r a d a …

 

 

 

 

 

 

 

 

Z D R A D Z A Ć

 

- to deptać własną godność

 

i godność zdradzanych …

 

 

 

 

 

 

 

w 20. rocznicę naszego Ślubu

 

dziękuję Ci

 

ZA  WSZYSTKO …

 

2012.06.06

 

 

 

 

 

 

 

 

++

++                       ++

 

k t  o   k r z y w d z i   c z ł o w i e k a

 

- u d e r z a   w  S A M E G O   B O G A …

 

 

 

 

 

 

*

*            *

 

Ci jedynie mają w sobie miłość

 

którzy   w i e r n i e  kochają …

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+           +

 

przysięgi pośród zdrad i porzuceń

 

- kłamstwa

r a n y

i   p o p i o ł y …

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*           *

 

I

 

czas zapalił się

spopieliły się te wszystkie

dni

 

II

 

przechodzę z pogorzeliska

lat przesuwam moje serce …

JESTEŚ  MOIM  SZCZĘŚCIEM BOŻE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  OGRODU  SERCA

 

1

 

weź kwiaty

mojej poezji

 

2

 

poezja czasem

pomaga żyć …

 

 

 

SMUTNY  JEST  CZAS

 

g d y   s m u t n i   s ą

 

ludzie …

 

2012.06.18

 

 

 

 

*

*                *

 

piękno jest w tobie * t y l k o * w t e d y *

 

kiedy kochasz …

 

 

 

*

*              *

 

ciągle miłość gubimy

 

pośród banknotowych  + ś  m i e c i + …

 

 

 

 

NAJCUDOWNIEJSZY  BOŻE,

 

jesteś  ź r ó d ł e m

P i ę k n a

D o b r a

i M ą d r o ś c i …

 

*

 

d z i ę k u j ę   C i

Z A   W S Z Y S T K O …

 

Ostrołęka, 28 czerwca 2012 roku

 

 

 

 

*

*        *

 

1

 

noc płacze deszczem

 

2

 

grzmi

i błyska

 

n i e b o …

 

2012.07.04, godz. 00:34

 

 

 

 

W  WIGILIĘ  URODZIN

 

moje 53 lata …

 

… jaki w Bogu zysk …

 

… jaka strata …

 

2012.07.11

 

 

 

*

*          *

 

ramka drewniana w moim pokoju

 

stojąca obok telewizora

 

 

 

n i e   m a   z d j ę c i a

j e s t    p u s t a   n a    w y l o t …

 

Tykocin, 2012.07.18

 

 

 

OD  ABRAHAMA …

 

nie Ty pomieszałeś

religię światu

 

lecz świat pomieszał

języki religii …

 

 

 

 

 

TAM  GDZIE  DZIEJE  SIĘ  KRZYWDA

 

wszędzie ten brudny

 

zapach pieniędzy …

 

 

 

 

NA  CMENTARZU  W  TYKOCINIE

 

pozostanie … po nas …

 

… tylko … proch …

 

 

 

 

*

*         *

 

umarli nie wyrzucają śmieci

nie piją kawy

nie zrywają kartek z kalendarzy

nie oglądają szpitalnych ścian

nie jest im zimno

ani gorąco

nie wpatrują się w bańki

na wodzie

nie spływają im z oczu łzy

 

 

umarłym jest dobrze …

 

 

 

*

*         *

 

… C Z Ł O W I E K …

 

w książkach

i w bajkach

 

… humanistycznie brzmi …

 

 

 

*

*           *

 

zdrada jest jak miecz obosieczny

 

rani obie strony …

 

 

 

OBŁUDNE  ZDRADZIECKIE  DUSZE

 

k  ł  a  m  i  ą     c  i  a  ł  e  m

 

k  ł  a  m  i  ą      s  ł  o  w  a  m i …

 

w Tykocinie, 2012.07.29

 

 

 

 

TAKI  (-a)  JESTEŚ

 

j a k a    j e s t

 

TWOJA  DUSZA …

 

 

 

 

 

POŚRÓD  NAS

 

kłębowiska   i n t e r e s ó w

 

i różnych odcieni   p y c h y …

 

2012.08.01

 

 

 

 

WŚRÓD  ŚWIATŁA

 

słońce przebija

czas

 

idziemy w pajęczynach

myśli

 

dźwigamy własne ciała

i serca ból wśród światła - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ełk, 2012.08.03

 

 

 

*

*         *

 

czas zsuwa się

ze mnie

powoli

 

 

serc podeptanych ból

idzie

wraz ze mną - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Tykocin, 2012.08.06

 

 

MUZEUM  KAPLICZEK

w Surażu

 

 

Stoją wiszą w cichym kole dobra

spadłe z drzewa miłości

 

p o k o r n e  owoce wiary …

 

Suraż, 2012.08.07

 

 

KIEROWCA  KARAWANU

 

najpierw woził ciała

 

a potem sam stał się ciałem …

 

 

PISAŁEM  W  WARSZAWIE

 

musisz żyć

 

i   o w o c o w a ć   w   m i ł o ś c i …

 

 

z cyklu „Chabry i osty”

 

 

 

DLA  WIELU

 

świat dzieciństwa się rozprysł

 

o skały ludzkiego egoizmu …

 

 

ZIEMSKA  CODZIENNOŚĆ

TOCZY  SIĘ  DALEJ

 

jesteśmy jak w mrowisku

 

nawet nie widać która mrówka kiedy pada …

 

 

 

*

*      *

 

brak miłości

 

- to brud i błoto …

 

 

*

*        *

 

brzozy są ciepłe

jak Ty

 

brzozy są czyste

jak Ty

 

brzozy są wierne

jak Ty …

 

*

*          *

 

już nie pokochasz słońca

gdy zasłaniasz go

ciemną kotarą czynów słów

 

już nie zobaczysz

na czystym niebie

tańczących miłością gwiazd …

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):