251-300

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

"Wstań!"

 

- mówisz to także do mnie

który mam zdrowe nogi

jeszcze sprawne ciało

a zbolałą duszę

 

"wstań!" - tak trzeba

gdy człowiek upada ...

 

 

 

 

*

*                 *

 

r o z p r a s z a m y     s i ę

w światłach dni

 

jak liście

wciąż spadające - -

 

 

 

 

BEZBOŻNYM   CWANIAKOM

 

z krzywd ludzkich

 

nie zbudujemy sobie szczęścia ...

 

 

ŚWIATŁO  TWOJEJ  PRAWDY

- NAJWIĘKSZĄ  ROZKOSZĄ

 

lubię smakować

przyjemną słodycz życia

 

- słodkie światło

w którym zanurzam się do dna - -

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

*

*                  *

 

słowa   N I E    W Y S T A R C Z Ą

 

zwłaszcza  K Ł A M L I W E    S Ł O W A  * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

NIESPEŁNIENIA

 

pełni gorących marzeń

obrzuceni bryłami

zimnego interesu

 

uciekamy

w cień w ciszę

zbolali ...

 

 

 

DZISIAJ  W  POLSCE

 

r o s n ą    n a m   ordery

b o h a t e r y

 

maleje miłość ...

 

 

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

MOJE  LATO  W  SPEŁNIONYM  ŚNIE

 

Słońce otwiera mi drzwi

pełne światła

ciepło mojej duszy

 

nie czuję ciężaru ciała

zalewa mnie szczęśliwy

b l a s k   Twojej dobroci ...

 

 

 

ŚWIATŁEM  JESTEŚ

 

i Pięknem

 

i Dobrem mego życia ...

 

 

 

CZAT

 

festiwal słów

 

- r a n i ą c y c h    p o c i s k ó w ...

 

 

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

*

*           *

 

zamykam dziś dzień

księgę nadziei

i rozczarowań

księgę miłości

i złud ...

 

Ostrołęka, 14 czerwca 2005 roku

 

 

 

POŚRÓD  FAŁSZU

 

Szukałem czułości (ufając)

... a znalazłem kłamstwo

 

szukałem ciepła

akceptacji

 

... a okradziono mnie

z serca ...

 

 

 

MIŁOŚĆ  NIE  JEST

 

u c i e k a n i e m

 

od    s i e b i e ...

 

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

 

*

*          *

 

kto zna podstawowy

o d r u c h   m i ł o ś c i

i   p  r a w d z i w e g o   ż y c i a

 

b r z y d z i   s i ę

SPRZEDAWANIEM  SIEBIE

i   m a c z a n i e m   w tym rąk . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

BOŻE  TRÓJJEDYNY  [2]

 

życie człowieka

jest  s m u t n e

 

bez Ciebie ...

 

 

 

*

*        *

 

kojące fale

Twego słowa Panie

- światła Twego

 

jak fontanny rozkoszy ...

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

Z  TOBĄ  JEZU

 

słońce rozjaśnia się

gdy jesteś

zieleń taka zielona

jest przy Tobie

i wody życia nie są straszne

i spadające łzy przy grobie ...

 

 

 

CZY  TYLE  SAMO

 

... kwiatów więdnie po ślubie

 

i po pogrzebie ...

 

 

*

*            *

 

chciwość

 

kłamstwo

 

i uprzedmiatawianie człowieka

 

dla zysku

 

 

 

- ohyda przeciwna każdej miłości ...

 

 

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

NUMERY  SPECJALNE  [2]

 

dla niektórych SMS- y

 

to są niezłe interesy

 

 

 

*

*            *

 

serca pogubionych  w   o g ł o s z e n i a c h   p ł c i

 

- jak rozbite okna ich domów ...

 

 

 

 

*

*        *

 

Czas strasznie szybko

p ę d z i !

 

C z y   z d ą ż y m y

przed zachodem?

 

 

 

 

INTYMNIE

 

Wśród licznych spotkań

 

nigdy nie zaznasz miłości ...

z cyklu "Wycieczki pamięci"

 

 

 

*

*      *

 

z a f a ł

s z o w a n i

 

bez miłości

GAŚNIEMY

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

KRÓTKIE  MIŁOŚCI

MIJAJĄCE SZYBKO

 

 

1

 

słowa są nieraz

jak piękne ognie

w sylwestrową noc

 

2

 

tylko później ...

nieraz gasną

jak zmierzch ...

 

2005.07.19, w Domu Wypoczynkowym  ZNP

"NAUCZYCIEL"

w Ustroniu - Jaszowcu

 

 

 

 

Z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

 

*

*              *

 

Noc ukołysana

jest Tobą

 

Twoją miłością - -

- - - - - - - - - - - - -

 

w pokoju 303, w Domu Wypoczynkowym ZNP

"NAUCZYCIEL"

w Ustroniu - Jaszowcu

2005.07.26

 

 

 

BOŻE  TRÓJJEDYNY

 

Nową nową falą miłości

zalewasz moje serce

 

wiem że żadne wzburzenie

wód

 

nie zagraża

gdy jesteś ze mną ...

 

w pokoju 303,

godz. 23:08, 2005.07.19,

Ustroń - Jaszowiec,

w Domu Wypoczynkowym ZNP

"NAUCZYCIEL"

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

*

*         *

 

wszystkie barwy piękna

są w Tobie

 

wszystkie kolory miłości

wszystkie spełnienia i sny - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

w pokoju nr 303

w  Domu Wypoczynkowym

"NAUCZYCIEL"

w Ustroniu - Jaszowcu,

2005.07.25, godz. 00:03

 

 

 

*

*       *

 

każdy mijający rok

rozbiera choinkę

moich snów - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

 

w pokoju nr 303, I piętro

Dom Wypoczynkowy

Związku Nauczycielstwa Polskiego

"NAUCZYCIEL",

2005.07.27, godz. 00:35,

Ustroń - Jsszowiec

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

*

*             *

 

wszystko co najpiękniejsze

i najwartościowsze na tym świecie

 

wyrasta z Drzewa Krzyża

i z cierpień jego czcicieli ...

 

2005.07.22

 

 

 

*

*       *

 

Ile pokoleń było przed nami

ile po nas będzie ...

 

 

- wszyscy jesteśmy

pielgrzymami

przechodniami tylko ...

 

Ustroń - Jaszowiec,

2005.07.28

 

 

 

*

*              *

 

każda noc

i każdy dzień

 

 

bez miłości

 

 

jest trudny kaleki

i zły ...

 

Ustroń - Jaszowiec,

2005.07.30

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

 

MILCZĄ

 

jak

 

groby ...

 

Dom Wypoczynkowy

"NAUCZYCIEL",

pok. 303, I pietro,

2005.08.03, Ustroń - Jaszowiec

 

 

 

A ... C ... Z

 

gdy słowa pachną

prawdziwą miłością

 

są jak kwiaty

najprzedniejsze na świecie ...

 

Dom Wypoczynkowy  ZNP

"NAUCZYCIEL",

Ustroń - Jaszowiec, 2005.08.03

 

 

 

*

*           *

 

gdy chmury

zakrywają słońce

i pada deszcz

 

świat łzawi

jak ludzie

pogubieni w szczęściu ...

 

2005.07.05

Ustroń - Jaszowiec

 

 

 

z  cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

 

*

*         *

 

Twoje serce

jest jak rozpalony

Bogiem ogień

 

 

a Twoja miłość jak

wzburzone głębią

morze ...

 

pok. 303, Dom Wypoczynkowy ZNP

"NAUCZYCIEL",

Ustroń - Jaszowiec, 2005.08.05

 

 

 

*

*                     *

 

niebo wciąż płacze ...

 

krople miłości spływają po Twojej Twarzy

i po ramionach życia  - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  1. Janusz Mikulski

6 sierpnia 2005 r., godz. 23:10

Ustroń - Jaszowiec

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

 

*

*                *

 

która z miłosci

jest ostatnia

 

- każda jest pierwsza

jak Ty Boże ...

 

2005.07.21

 

 

 

*

*                *

 

w Wiśle Małysz

zbudował hotele

 

w kościele przy Dworcu PKS

zamurowano szklaną ścianę

za którą jest cmentarz

 

sączą się piwa

i papierosowe dymy

 

a Ty jesteś daleko

i blisko tak ...

 

Wisła, 2005.07.24

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

WADOWICE  2005

 

Śp. Papieżowi Janowi Pawłowi II

 

 

urodziłeś się

by jak lustro

być odbiciem Boga

skrytym w człowieku

którego życie

- poranione historią

i grzechem -

przyszedłeś leczyć

w imię Chrystusa ...

 

Wadowice, 26 lipca

 

 

PRZEMIJANIE  II

 

człowiek idzie

 

pociąg biegnie

 

życie mija ...

 

 

 

*

*                 *

 

Jestem pełen  TWOJEJ  MIŁOŚCI

- szczęścia

które mi dałeś ...

 

Ustroń - Jaszowiec, wakacje  2005 r.

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

 

*

*          *

 

1

 

zegar odmierza

rytmicznie czas

 

2

 

tylko moje serce

jest bardzo rozhuśtane

bólem ...

 

Ustroń, 2005.07.17

Dom  Wypoczynkowy ZNP

"NAUCZYCIEL"

 

 

 

*

*        *

 

rosa miłości

zrosiła Twoje serce

 

jak delikatny kwiat

wypieszczony kroplami deszczu ...

 

w pokoju 303 Domu Wypoczynkowego ZNP

"NAUCZYCIEL", Ustroń - Jaszowiec,

2005.08.04

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

 

 

UPAŁ  I  PRZEMIJANIE

 

słońce

spija

ze mnie

życie ...

 

9 lipca 2005 r.

 

 

 

*

*            *

 

miłość odwzajemniona

 

- niebo na Ziemi ...

 

  1. Janusz Mikulski

 

 

 

DZIECI  POLSKICH  RODZIN

 

dzieci

jeśli żyją w zarobaczonym

bezmiłością rodzinnym stadzie

 

głodni są potem

tej miłości

jeszcze bardziej

niż inni ...

 

 

 

z cyklu "Dotyk Twojej miłości"

  

*

*           *

 

Czasem słowa

mają zapach mirry

 

spadają jak głazy

z gór

 

wiją się jak rzeki

pośród łona ziemi

 

są zbyt lekkie

bez prawdy  i   c z y n u ...

 

2005.08.20 - podczas obchodów

XX Światowych Dni Młodzieży

z Papieżem Benedyktem XVI

 

 

*

*              *

 

jeszcze życia

pełne naręcza ciszy

przyniosę Ci na ołtarz

jeszcze smutek pokrzywdzonych

jeszcze łzy zastygłe w sercu

jak rana

jeszcze starań dorzucę

o miłość ...

 

2005 r.

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):