Wiesław Janusz Mikulski

Biogram

Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce w rodzinie robotniczej o rodowodzie chłopskim. Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Wyższe Seminarium Duchowne Księży Orionistów w Zduńskiej Woli (święceń nie przyjął),  studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. W latach 1994 – 2014 naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty z poetką Janiną Żanetą z d. Jakubiak, z wykształcenia polonistką i bibliotekoznawcą, autorką wielu bibliografii. Żona pisarza zmarła w Ostrołęce 25 listopada 2020 roku w tutejszym Szpitalu po 11 dniach na Oddziale Intensywnej Terapii pod respiratorem, w śpiączce farmakologicznej.  W nocy 24 stycznia 2022 roku poeta przeżył ostry rozległy zawał serca, po dwóch operacjach.

 

Odbył kilka podróży zagranicznych, m.in. do Leningradu, Moskwy, do Lwowa, do Francji i Monako, do Włoch, Watykanu i San Marino, do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela - Ziemi Świętej i na Litwę.

Wiesław Janusz MikulskiDotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), "Dotyk Twojej miłości" (2008), "Kielich jesieni" (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015” (2015), „Czas pełen Ciebie” (2017), "Aforyzmy i wiersze (z lat 1992-2018)" (2018), „GRANICE CZASU. Aforyzmy i wiersze najnowsze. Wydanie z okazji 60-lecia urodzin poety” (2019), "Morze jesiennego słońca: wiersze i aforyzmy najnowsze i odnalezione: sens życia - przemijanie - wieczność" (2024).

W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: „A Duch wieje kędy chce...” (Lublin 1994), „Modlitwy znane i na nowo odkryte” (Kraków 1996), „Miłość jak ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobrażeń” (Łódź 2001), Tom VIII „Antologii Poezji Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż - Drzewo Kwitnące” (Warszawa 2002), "Furtka słońca ..." (Bydgoszcz 2004), Antologia "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angielski); "Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia" (Kraków 2005), "Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 2005. Antologia" (Kraków 2006), "POSTscriptum. Antologia" (Kraków 2008), „ANTOLOGIA POEZJI Grupy Młodych Artystów i Literatów” (Łódź 2008), „Poetycka Poczta” (Kielce 2008), „Poeci z ulicy Tuwima w Łodzi” (Łódź 2020).

Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie ukazało się około trzech tysięcy publikacji drukiem, m.in. w następujących czasopismach: POEZJA DZISIAJ (Warszawa), Dekada Literacka (Kraków), Magazyn Literacki (Warszawa), Twórczość (Warszawa), Lektura (Kraków), BEZKRES. Pismo Literacko – Artystyczne (Poznań), Fraza (Rzeszów), Akant. Miesięcznik Literacki (Bydgoszcz), Integracje (Warszawa), Pro Arte. Pismo Kulturalno - Literackie (Poznań), Autograf (Gdańsk), Suplement. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Kraków); Regiony (Warszawa), Przekrój (Kraków), Więź (Warszawa), Kwartalnik Kulturalny "SEKRETY ŻARu" (Warszawa), Aspekty Kulturalne (Poznań), Arkusze Literackie (Wrocław), ZNAJ. Kwartalnik Artystyczno – Naukowy. Ogólnopolskie Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich (Płock), ZNAK. Miesięcznik (Kraków), Myśl Polska. Miesięcznik Poświęcony Życiu i Kulturze Narodu (Warszawa); Orzeł Biały (Londyn), Głos Katolicki (Paryż), Głos Polski (Buenos Aires), Słowo (Berlin), Nasza Misja (Kolonia), Głos Polski (Toronto), Słowo Ojczyste (Grodno), Nasza Gazeta (Wilno), The Life of Polonia (Boston), The Sarmatian Review (Houston) – tłum. na j. angielski, Kurier Praski (Praga), Teraz. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny /magazyn/ (Filadelfia), Teczka (Paryż), Rycerz Niepokalanej (Rzym), Ognisko (Kopenhaga), Kraj (Brisbane), Monitor Polonijny (Bratysława), Spotkania (Wilno), Gazeta Lwowska (Lwów), Polonia Węgierska (Budapeszt), Głos znad Pregoły (Kaliningrad), Słowo YU – Polonii (Belgrad), Dziennik Kijowski (Kijów), Panorama Polska. Niezależny Magazyn Kulturalny (Edmonton), Gazeta Polska (Moskwa), Quo Vadis (Rzym), Czyn Katolicki (Londyn), Kurier Ateński (Ateny), Nasza Wspólnota (Bruksela), Notatki (Kopenhaga), Przyjaźń (Krasnojarsk), Magazyn Polski (Grodno), Relacje (Sztokholm), POLONIA – Magazyn Społeczno-Kulturalny (Oxford), POLISH NEWS. America`s Leading Bilingual Illustrated Monthly (Chicago), "VAGABOND Pages" (Toronto; tłum. na j. angielski Danuty Mieczkowskiej), Biuletyn Polonijny (Montreal), Monitor (Chicago), Kurier Wileński (Wilno), Tydzień (Londyn), Nasza Wspólnota (Wiedeń), Dwukropek (Kapsztad), Cooltura. Polish Weekly Magazine (Londyn), Kurier Galicyjski (Lwów), Nasz Głos (Dublin), Głos Polonii (Żytomierz), Listy z Daleka. Pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów. Periodyk Społeczno – Kulturalny i Literacki (Liege), Tygodnik Polski. Polish Weekly. Sydney – Melbourne – Adelaide – Canberra – Brisbane – Perth – Hobart - New Zealand (Melbourne), Gazeta Petersburska (Petersburg) oraz w tygodniku izraelskim „Nowiny Kurier” (Tel-Aviv).

Wiersze tego poety można spotkać w licznych - w ponad dwustu - portalach internetowych, w tym na jego stronie domowej: wjmikulski.pl Publikowane są w czasopismach internetowych, m.in.w The Scrolls. An Internet Cultural Periodical (Edmonton).

Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź), Polskiego Radia Lwów oraz w Telewizji Detroit (USA).

W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem „Głosu Katolickiego”, tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego „Niedziela” medal „Mater Verbi”. Wspomniany pisarz jest autorem książek: „35 lat naszej wspólnej drogi. Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 – 2003)” (zarys monograficzny, Ostrołęka 2002); "Dzieje ostrołęckiej <<czwórki>> . Monografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (1968 - 2005)" (kilkusetstronicowa, z aneksami, zdjęciami, przypisami, Ostrołęka 2007).

Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi; przez Ministra Edukacji Narodowej - Medalem Komisji Edukacji Narodowej; przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej".
 Medal "Mater Verbi" nadał mu redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika katolickiego "Niedziela"; zaś medal III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II "Kultura w nauczaniu Jana Pawła II" - Burmistrz Kamieńska.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował poetę Nagrodą "za osiągnięcia twórcze". Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyznał W. J. Mikulskiemu odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

Muzykę do wierszy tego poety skomponowali m.in.: 1) Dariusz Bunkowski (z zawodu nauczyciel i kierownik artystyczny zespołu wokalno - instrumentalnego ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; wspomniany kompozytor także sam śpiewa pieśni do słów Mikulskiego, które nagrane są na płytę CD); 2) Henryk Gadomski (kierownik artystyczny i dyrygent znanego Chóru "CANTILENA"; śpiewa a cappella pieśń do słów wiersza Mikulskiego "***Jak Ci dziękować ...", coraz częściej wykonywaną na Dziękczynienie w czasie liturgii Mszy świętej); 3) Tadeusz i Rafał Kowalewscy (ich kompozycje śpiewa zespół wokalno - instrumentalny z Ostrołęckiego Centrum Kultury); Ilona Kossakowska (muzyka, wykonawca).

Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Należy także do Grupy Literackiej „AKANT” w Łodzi (od 1999 r.).
W latach 2006 – 2010 był członkiem Ostrołęckiej Grupy Poetyckiej „Literatorium”.
Był inicjatorem i współzałożycielem Klubu Literackiego „OsKaL” (2012 – 2016), który wydał szereg antologii i almanachów poezji, a jego członkowie byli współautorami wielu książek poetyckich i laureatami konkursów literackich.
Jest redaktorem i recenzentem tomików poetyckich, a także korektorem innych wydawnictw.
Otrzymał  wiele wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę honorową „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.
Autor jest również laureatem konkursów literackich, m.in. zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza” (2018).
Ponad 20 lat brał udział w jury w konkursach recytatorskich poezji K. Wojtyły i C. K. Norwida; w Przeglądzie Twórczości Religijnej w ostrołęckim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz w innych tego typu konkursach w kraju.
Ma za sobą wiele spotkań autorskich w całej Polsce.
Pisarz promował młodych poetów (w „Głosie Katolickim. Tygodniku Diecezji Łomżyńskiej”) pomagając im w ich warsztacie twórczym, a także redagował i publikował ich utwory w „Rozmaitościach Ostrołęckich” oraz w almanachach poetyckich. Niektórzy z nich stali się zawodowymi literatami i znanymi autorami (ks. Marek Chrzanowski, Karol Samsel, Magdalena Domurad, obecnie z męża Mierzejewska; Hanna Jadwiga Sobiech, Janina Żaneta Mikulska).
Jego działalność to także sześciokrotny udział w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKOWA” w Ostrołęce, w tym 4 razy był jej przewodniczącym i raz sekretarzem. Jest autorem monografii tej Spółdzielni. 

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=27079

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

STRONY INTERNETOWE Z MOJĄ POEZJĄ:

www.poezja.eu/01wpp/salon-n/mikulski-wieslawjanusz

http://www.apostol.pl/poezja/wieslaw-janusz-mikulski

http://www.rubikon.e.pl/autor/11/wieslaw-mikulski.html

http://wjmikulski.pl - strona którą właśnie przeglądasz

https://www.youtube.com/watch?v=K038qclPQxo

http://www.youtube.com/watch?v=B6cL-56noGY

http://www.youtube.com/watch?v=2WGWH9Np_zQ

http://www.youtube.com/watch?v=su99yQl_Tzs

http://www.youtube.com/watch?v=6Jybbtryse0

Okładki książek tego autora (w wersji drukowanej):